Kallelse kommunfullmäktige 2022-10-31

Kommunfullmäktige sammanträder klockan 18.00 i Furulidskolans restaurang.
Från och med 2022 webbsänds kommunfullmäktige Du kan ta del av sändningen här. Öppnas i nytt fönster.

Handlingar
1. Upprop
2. Val av justerare
3. Inkomna medborgarförslag, motioner och interpellationer
4. Godkännande av föredragningslistan
5. Delårsrapport 2022 Aneby kommun
6. Taxa för elbilsladdning
7. Höglandsförbundets budget 2023, verksamhetsplan 2024-2025
8. Höglandsförbundet revision budget 2023
9. Revidering av Höglandsförbundets förbundsordning
10. Revidering samverkansavtal för Höglandets överförmyndarnämnd och reglemente för överförmyndarverksamheten
11. Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag
12. Svar på medborgarförslag: Trappräcke vid trappan som leder till uttagsautomaten
13. Svar på motion: Angående revisionsberättelse för Stiftelsen Aneby bostäder för år 2017
14. Ej verkställda beslut till IVO kvartal 3
15. Anmälningsärenden

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 oktober 2022