Vattentjänstplan för granskning

Ett förslag till vattentjänstplan för Aneby kommun har tagits fram i samarbete mellan Amaq och samhällsbyggnadsavdelningen, och du har nu möjlighet att lämna synpunkter.

Syftet med vattentjänstplanen är att redogöra för hur kommunen planerar att tillgodose behovet av allmänna vattentjänster på lång sikt. Vattentjänstplanen ger tillsammans med VA-planen en samlad bild och skapar förutsättningar att planera VA-arbetet på ett effektivt sätt.

Synpunkter kan lämnas senast den 16 oktober 2023 via e-post samhallsbyggnad@aneby.se eller postadress Aneby kommun, Samhällsbyggnadsavdelningen, Box 53, 578 22 Aneby.

Handlingar
Vattentjänstplan , 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.
Länk till VA-plan Öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 september 2023