Kungörelse om Länsstyrelsens slutgiltiga rösträkning 2024-06-10

Slutlig sammanräkning efter valet till Europaparlamentet den 9 juni 2024.

Offentlig slutlig sammanräkning av de röster som lämnats vid valet den 9 juni 2024 i Jönköpings län sker i länsstyrelsen lokaler på Hamngatan 4, med början måndagen den 10 juni 2024 klockan 09.00.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 juni 2024