Kallelse kommunfullmäktige 2024-06-17

Kommunfullmäktige sammanträder klockan 18.00 i Furulidskolans restaurang.
Från och med 2022 webbsänds kommunfullmäktige Du kan ta del av sändningen här. Öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.

Handlingar
1 Upprop
2 Val av justerare
3 Inkomna medborgarförslag, motioner och interpellationer
4 Godkännande av föredragningslista
5 Utredning om möjlighet att omvandla trädgårdsavfall till biokol , 117.8 kB, öppnas i nytt fönster.
6 Tertialrapport Aneby kommun , 111.7 kB, öppnas i nytt fönster.
7 Budget 2025 och flerårsplan 2026-2027, del 1 , 122.5 kB, öppnas i nytt fönster.
8 Gymnasiesamverkan enligt skollagen (2010:800) , 131.6 kB, öppnas i nytt fönster.
9 Strategi för kommunens trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete , 108.5 kB, öppnas i nytt fönster.
10 Taxor för sotning och brandskyddskontroll , 107.5 kB, öppnas i nytt fönster.
11 Ansökan om utökad borgensram Stiftelsen Aneby bostäder , 111.7 kB, öppnas i nytt fönster.
12 Medborgarförslag: Om övergångsställen på Storgatan i Aneby , 109.5 kB, öppnas i nytt fönster.
13 Medborgarförslag: Angående förbudsskylt mot onödig bilkörning , 106.4 kB, öppnas i nytt fönster.
14 Medborgarförslag: Angående ny app för funktionsnedsatta , 103 kB, öppnas i nytt fönster.
15 Årsredovisning 2023 Höglandsförbundet 2024/75 , 107.4 kB, öppnas i nytt fönster.
16 Årsredovisning 2023 Höglandets samordningsförbund , 104.3 kB, öppnas i nytt fönster.
17 Årsredovisning 2023 Mediacenter Jönköpings län , 106.4 kB, öppnas i nytt fönster.
18 Revidering av samverkansavtal och reglemente för Höglandets överförmyndarnämnd , 109.4 kB, öppnas i nytt fönster.
19 Ej verkställda beslut till IVO kvartal 2 , 99.7 kB, öppnas i nytt fönster.
20 Anmälningsärenden
21 Svar interpellation från Jimmy Ekström (L) till KSO gällande Höglandsleden

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 juni 2024