Miljö och livsmedel

Tillsynsnämnden har ansvaret för att kontrollera att gällande lagstiftning följs, bland annat på områdena miljöskydd och livsmedel. Det är miljöenheten som utför tillsyn och kontroller på tillsynsnämndens uppdrag.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 oktober 2018

Kontakt

 • Miljöenheten

  Miljö, livsmedel, hälsoskydd och djurhållning.

  0380-461 00

  Besöksadress

  Storgatan 48

  Postadress

  Box 53 | 578 22 Aneby

 • Samhällsbyggnadsavdelningen

  Plan- och byggverksamhet | miljö- och hälsa | räddningstjänst

  0380-461 00

  tillsynsnamnden@aneby.se

  Besöksadress

  Storgatan 48

  Postadress

  Box 53 | 578 22 Aneby