Djur och lantbruk

Ansvaret för tillsyn av djurhållande verksamheter enligt miljöbalken ligger hos kommunerna. Det är djurhållarens ansvar att se till att djurhållningen inte riskerar att ge upphov till olägenheter för människors hälsa eller miljön.

Djur i detaljplanerat område

I vissa fall krävs tillstånd för hållande av djur inom detaljplanelagt område.
Djur i detaljplanerat område

Lantbruk

Då bland annat gödselhantering kan ge upphov till miljöstörning räknas djurhållning av större omfattning som miljöfarlig verksamhet.
Djur som verksamhet

Kontakt

 • Miljöenheten

  Miljö, livsmedel, hälsoskydd och djurhållning.

  0380-461 00

  Besöksadress

  Storgatan 48

  Postadress

  Box 53 | 578 22 Aneby

 • Samhällsbyggnadsavdelningen

  Plan- och byggverksamhet | miljö- och hälsa | räddningstjänst

  0380-461 00

  samhallsbyggnad@aneby.se

  Besöksadress

  Storgatan 48

  Postadress

  Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 oktober 2018