Djur i detaljplanerat område

Ansvaret för tillsyn av djurhållande verksamheter enligt miljöbalken ligger hos kommunerna. Det är djurhållarens ansvar att se till att djurhållningen inte riskerar att ge upphov till olägenheter för människors hälsa eller miljön.

I vissa fall krävs tillstånd för hållande av djur inom detaljplanelagt område

Detta gäller även om det inte är yrkesmässigt. Enligt 2 § Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön, krävs tillstånd av samhällsbyggnadsnämnden för att hålla giftorm inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser.

Särskilda regler för katter och hundar

Grundregeln är att husdjur ska skötas och hållas så att olägenhet inte uppstår. Det finns en särskild lag om tillsyn över hundar och katter. Det är polisen som ansvarar för denna lag. För mer information kontakta Polismyndigheten. Det är Länsstyrelsen som ansvarar för djurskyddsfrågor.

Lösspringande katter

Miljöenheten nås ibland av klagomål på att katter springer lösa inom bostadsområden. Klagomålen kan gälla att katter förorenar grannfastigheter och att allergiker får reaktioner. Allergiker kan drabbas av allvarliga och kanske livshotande problem genom att ovetande komma i kontakt med kattallergen. Ett allergiskt barn i en barnvagn kan inte värja sig för kontakten när en katt besökt eller besöker vagnen.

Att tänka på om du har katt

  • Katten inte ska springa lös utan bör hållas som innekatt inom tätbebyggt område. Om en katt bedöms förvildad kan den komma att avlivas.
  • Om katten rastas utomhus ska den hållas under direkt tillsyn och får inte vistas på lekplats. Katter kan tränas att gå i sele.
  • Många problem undviks om du låter kastrera eller sterilisera katten. Hankatten blir lugnare och mer tillgiven, och honkatten får inga oönskade kattungar. Följden av en kastrering blir även att revirhävdandet minskar.
  • Katter i tätorterna ska enligt de lokala ordningsföreskrifterna för Aneby kommun bära halsband med ägarens namn, adress och/eller telefonnummer. Alternativt vara märkt av veterinär med örontatuering eller chip. Detta bör följas även utanför tätorterna.

Skällande hundar

Polisen har tillsynsansvaret över skällande hundar som upplevs störande. Du kan kontakta Bygg- och miljöenheten om du har frågor.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 juni 2019