Miljö och klimat

Riksdagen har antagit 16 övergripande miljökvalitetsmål. Aneby kommun arbetar för att miljöfrågorna ska vara en naturlig del i hela kommunens verksamhet. Vi planerar också för en långsiktigt hållbar utveckling.

Miljömål

Det svenska miljömålssystemet består av ett generationsmål, sexton miljökvalitetsmål och tjugofyra etappmål. På miljömål.se kan du läsa om Sveriges miljömål och arbetet för att nå dem. Här finns också resultat och indikatorer på regional nivå. 

Aneby kommuns arbete för att nå miljömålen sker bland annat genom länsstyrelsens åtgärdsprogram. Programmen är styrande för hela kommunens verksamhet, inklusive de kommunala bolagen. Därutöver ska programmen vägleda och inspirera kommuninvånare, företag och organisationer.

Läs mer om Länsstyrelsens samordning av miljömålenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Klicka här för att komma till Sveriges miljösmållänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bidragslista för att uppnå miljömålen

Det finns flera möjligheter att få ekonomiskt stöd för att göra en insats för naturen och den biologiska mångfalden , eller för att minska sin klimatpåverkan. För att underlätta för t ex föreningar, företag och markägare har länsstyrelsen sammanställt en lista över de olika bidragsmöjligheterna som finns och vem de riktar sig mot. Listan uppdateras årligen för att vara så aktuell som möjligt.

Läs mer om olika bidrag på Naturvårdsverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om pollineringsprojekt inom LONA på Naturvårdsverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om LONA-bidrag för våtmarksprojekt på Naturvårdsverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om klimatinvesteringsstöd på Länsstyrelsens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Klimatanpassning

Klimatet har blivit och kommer att bli ännu varmare, torrare och blötare. Det innebär att risken för översvämningar, kraftiga skyfall och värmeböljor ökar. För att mildra effekterna behöver samhället anpassas till det nya klimatet.

Som fastighetsägare finns mycket att tänka på, och det finns flera sätt för t ex enskilda fastighetsägare och bostadsrättsföreningar att arbeta med de ökade riskerna för stormar, ras, värme och översvämning.

Läs mer om klimatanpassning för fastighetsägare på SMHIs hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om klimatanpassning på Länsstyrelsens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Agenda 2030

Agenda 2030 och de globala målen är ett samlat grepp för att skapa ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet och utveckling världen över. Syftet är att lösa klimatkrisen och att förverkliga de mänskliga rättigheterna genom att utrota extrem fattigdom, minska orättvisor och ojämlikhet och främja fred och rättvisa – på global och lokal nivå.

Aneby kommun arbetar för att uppnå agendans mål genom Glokala Sverige.

Klicka här för att komma till hemsidan Glokala Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Klicka här för att komma till hemsidan med de globala målenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 april 2020