Miljöpris

Aneby kommuns miljöpris är kommunens uppskattning till en person, förening eller organisation som utfört en berömvärd insats för miljön i Aneby kommun.

Miljöpriset kan tilldelas förtjänt person, förening eller organisation oavsett var den verkar eller bor. Fördel ska ges den eller de vars verksamhet gynnat kommunen och dess invånare eller som personligen har särskild anknytning till Aneby kommun.

Diplom och prissumman är 5 000 kronor

Aneby kommuns miljöpris utgörs av ett diplom samt en prissumma om 5 000 kronor. Vid behov kan priset delas mellan flera.

Tidigare miljöpristagare

Aneby kommuns miljöpris har delats ut sedan 1987.
Miljöpristagare

Nominera

Känner du någon som har ett starkt engagemang för miljön eller som utfört goda miljöinsatser i stort eller smått? Enskilda personer eller organisationer kan nominera och nomineringen ska åtföljas av en motivering. Samhällsbyggnadsnämnden kan också nominera kandidater. Du skickar din nominering via e-tjänst. Möjligheten att nominera är tidsbegränsad och e-tjänsten för nominering är nu stängd.

Kontakt

 • Miljöenheten

  Miljö, livsmedel, hälsoskydd och djurhållning.

  0380-461 00

  Besöksadress

  Storgatan 48

  Postadress

  Box 53 | 578 22 Aneby

 • Samhällsbyggnadsavdelningen

  Plan- och byggverksamhet | miljö- och hälsa | räddningstjänst

  0380-461 00

  samhallsbyggnad@aneby.se

  Besöksadress

  Storgatan 48

  Postadress

  Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 januari 2019