Taxor och avgifter

För tillsyn och prövning tar samhällsbyggnadsnämnden ut en avgift. Taxorna är fastställda av kommunfullmäktige. Länkar till taxorna finns nedtill på denna sida.

Livsmedelsavgifter

Samhällsbyggnadsnämndens kontroll av livsmedelsverksamheter är avgiftsfinansierad enligt taxa, 950 kronor i timmen. Avgifterna består av tre delar:

  • Avgift för godkännande eller registrering
  • Årlig avgift enligt en riskklassificeringsmodell
  • Avgift för extra offentlig kontroll

Miljöbalkstaxa

Taxa för tillsyn enligt miljöbalken är 870 kronor i timmen.

Taxa enligt strålskyddslagen

Samhällsbyggnadsnämndens tillsyn av solarier och radon är avgiftsfinansierad enligt taxa, 870 kronor i timmen.

Renhållningsavgifter

Det är det kommunala bolaget Aneby Miljö & Vatten AB (Amaq) som ansvarar för renhållningen. Renhållning ska ske enligt fastställda avfallsföreskrifter. För renhållningen tar Amaq ut avfallstaxa.

Ansöka om dispens

Om du vill söka dispens från avfallsföreskrifterna ska du göra det hos samhällsbyggnadsnämnden. För handläggningen tas avgift ut enligt miljöbalkstaxan. Vid anmälan och ansökan framgår handläggningsavgiften i de flesta fall i ansökningsblanketten.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 augusti 2021