Vindkraft

Regeringen har pekat ut vindkraft som en viktig energikälla för att reducera utsläppen av växthusgaser och för att klara en övergång till förnybar energiproduktion.

Flera myndigheter delar på ansvaret för att främja planeringen av vindkraft. Den kommunala översiktsplanen har en viktig roll i handläggningen.

Vindkraft i Aneby kommun

I dagsläget driftas och planeras ett flertal vindkraftsanläggningar i Aneby kommun

 • Askeryd har två vindkraftverk uppförda.
 • Björka och Bolerum har lämnat in bygglovsansökan och anmälan om miljöfarlig verksamhet.
 • Bordsjö har lämnat in tillståndsansökan.
 • Gårebo har lämnat in bygglovsansökan och anmälan om miljöfarlig verksamhet inlämnad.
 • Lönhult har via Miljöprövningsdelegationen 23 februari 2017 fått tillstånd till fem vindkraftverk.
 • Vedbo har lämnat in tillståndsansökan.

Mer om de vindkraftverk som planeras och driftas runt om i Aneby kommun.
Vindkraft som planeras och driftas i Aneby kommun

Kontakt

 • Miljöenheten

  Miljö, livsmedel, hälsoskydd och djurhållning.

  0380-461 00

  Besöksadress

  Storgatan 48

  Postadress

  Box 53 | 578 22 Aneby

 • Samhällsbyggnadsavdelningen

  Plan- och byggverksamhet | miljö- och hälsa | räddningstjänst

  0380-461 00

  samhallsbyggnad@aneby.se

  Besöksadress

  Storgatan 48

  Postadress

  Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 oktober 2018