Vindkraft

Regeringen har pekat ut vindkraft som en viktig energikälla för att reducera utsläppen av växthusgaser och för att klara en övergång till förnybar energiproduktion.

Flera myndigheter delar på ansvaret för att främja planeringen av vindkraft. Den kommunala översiktsplanen har en viktig roll i handläggningen.

Vindkraft i Aneby kommun

I dagsläget driftas och planeras ett flertal vindkraftsanläggningar i Aneby kommun

  • Askeryd har två vindkraftverk uppförda.
  • Björka och Bolerum har lämnat in bygglovsansökan och anmälan om miljöfarlig verksamhet.
  • Bordsjö har lämnat in tillståndsansökan.
  • Gårebo har lämnat in bygglovsansökan och anmälan om miljöfarlig verksamhet inlämnad.
  • Lönhult har via Miljöprövningsdelegationen 23 februari 2017 fått tillstånd till fem vindkraftverk.
  • Vedbo har lämnat in tillståndsansökan.

Mer om de vindkraftverk som planeras och driftas runt om i Aneby kommun.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 september 2020