Taxor och avgifter

För tillsyn och prövning tar samhällsbyggnadsnämnden ut en avgift. Taxorna är fastställda av kommunfullmäktige. Länkar till taxorna finns nedtill på denna sida.

Livsmedelsavgifter

Samhällsbyggnadsnämndens kontroll av livsmedelsverksamheter är avgiftsfinansierad enligt taxa, 1 150 kronor i timmen. Avgifterna består av två delar:

  • Avgift för registrering
  • Timavgift för tillsyn

Miljöbalkstaxa

Taxa för tillsyn enligt miljöbalken är 1 000 kronor i timmen.

Taxa enligt strålskyddslagen

Samhällsbyggnadsnämndens tillsyn av solarier och radon är avgiftsfinansierad enligt taxa, 1 000 kronor i timmen.

Renhållningsavgifter

Det är det kommunala bolaget Aneby Miljö & Vatten AB (Amaq) som ansvarar för renhållningen. Renhållning ska ske enligt fastställda avfallsföreskrifter. För renhållningen tar Amaq ut avfallstaxa.

Ansöka om dispens

Om du vill söka dispens från avfallsföreskrifterna ska du göra det hos samhällsbyggnadsnämnden. För handläggningen tas avgift ut enligt miljöbalkstaxan.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 januari 2023