Rökfria miljöer

Rökfria uteserveringar och lekplatser

Från och med den 1 juli 2019 gäller en ny tobakslag. Lagen innehåller bland annat bestämmelser om fler rökfria miljöer och omfattar fler produkter än tidigare. Bland annat omfattas uteserveringar, lekplatser, perronger, busshållplatser och vissa entréer. Det påverkar dig som bedriver verksamhet eller äger lokaler eller utomhusområden som allmänheten har tillträde till. Du är exempelvis ansvarig för att sätta upp skyltar som informerar om rökförbud vid entrén till lokalerna.

De rökfria miljöerna utökas

I dag finns redan ett antal rökfria miljöer, till exempel skolgårdar och inne på restauranger. I den nya lagen omfattas fler allmänna miljöer av rökförbud. Lagen omfattar nu även:

  • utomhusområden i anslutning till kollektiva färdmedel och taxi, till exempel stationsområden och busshållplatser,
  • på uteserveringar utanför exempelvis restauranger och caféer,
  • inom inhägnade platser utomhus som huvudsakligen är avsedda för idrottsutövning, det vill säga idrottsanläggningar. Det gäller även om anläggningen används för andra aktiviteter, exempelvis konserter och mässor,
  • på lekplatser som allmänheten har tillträde till,
  • vid entréer till lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till, exempelvis entréer till statliga och kommunala myndigheter, mataffärer, restauranger, järnvägsstationer och lokaler för hälso- och sjukvård.

Vad gäller för mig som företagare?

Lagen påverkar dig som bedriver verksamhet eller äger platser dit allmänheten har tillträde till exempel hotell, restauranger och butiker. Du är ansvarig att sätta upp skyltar som informerar om rökförbud vid entrén till lokalerna. Om det tidigare varit tillåtet att röka måste du ta bort askkoppar, rökrutor och annat som har med rökning att göra. Kommunens bygg- och miljöenhet har tillsyn för att detta följs hos samtliga aktörer.

Rökförbudet gäller fler produkter

Rökförbudet i de rökfria miljöerna gäller även för dessa produkter:

  • elektroniska cigaretter,
  • vattenpipor, med eller utan tobak,
  • annat som till användningssättet motsvarar rökning, men som inte innehåller tobak.

Mer information

Ytterligare information hittar du i den här broschyren från Folkhälsomyndigheten:


Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 augusti 2021