Coronaviruset, Covid-19

Aneby kommun följer händelseutvecklingen kring Coronaviruset (Covid-19) och tar löpande del av Folkhälsomyndighetens rapportering, råd och riktlinjer.

Sidan uppdateras löpande med den senaste information vi har. Just nu pågår en genomgång av sidan med anledning av de slopade restriktionerna.

Tillfällig pandemilagen

Vaccination

Krisinformation

På Krisinformation.se hittar du samlad information från ansvariga myndigheter om coronaviruset, smittspridningen och hanteringen av utbrottet.

Information om coronaviruset hos 1177 Vårdguiden

Folkhälsomyndigheten, information och svar på frågor

Du kan få mer information på Folkhälsomyndighetens webbplats där man har samlat de vanligaste frågorna och svaren om coronaviruset.

Har du fortfarande frågor som inte fått svar? Ring 113 13

Har du frågor om coronviruset och covid-19 som du inte kan hitta svar på via någon av länkarna ovan, kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13 (SOS Alarm).
All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är öppen dygnet runt.

Dela endast bekräftad information

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

Att begränsa riskerna för smittspridning av covid-19 till särskilda boenden för äldre är mycket angeläget. Hög ålder tillsammans med underliggande sjukdom är den främsta riskfaktorn för att bli allvarligt sjuk i covid-19. Besök kan utgöra en risk för smittspridning om besöket inte genomförs på ett säkert sätt. Vaccin mot covid-19 ger ett gott skydd för den som vaccinerats, vilket gör det möjligt för vaccinerade personer att ta emot besök och träffa närstående på nära håll i sitt hem.

För att dessa besök ska bli säkra för din anhörige så uppmanar vi dig till att;

 • Om du är sjuk eller har några symtom ska Du inte komma på besök.
 • Är någon i din närhet sjuk, är det viktigt att beakta att även om du inte själv har några symtom, iaktta försiktighet om Du har varit utsatt för någon typ smitta.
 • Besöken sker i din anhöriges lägenhet. Du ska inte träffa andra på boendet eller vara i gemensamma utrymmen på den enhet som Du besöker.
 • Besök utomhus förordas även fortsättningsvis
 • Ovaccinerade besökare ska hålla avstånd till andra eller eventuellt undvika besök
 • Du SKA använda ett engångsvisir. Använt engångsvisir slängs efter användning.
 • Entréer till boendet är stängda så när Du kommer dit ring på porttelefonen så kommer personal och möter upp dig. Ni får inte vara fler besökare än att ni kan hålla avstånd till er anhörige. Undvik trängsel. Sprid istället ut era besök.
 • Innanför entrén finns en behållare med handsprit, där spritar Du händerna när Du kommer in.
 • Personal följer med dig till den avdelning som du ska besöka.
 • När Du kommer in i lägenheten ska Du tvätta och sprita händerna.
 • Innan Du lämnar lägenheten tvättar och spritar Du dina händer igen.
 • Om det uppstår kö vid entrén får var och en invänta sin tur.

Ovanstående rutiner gäller för att skydda våra äldre. Ovanstående kan komma att ändras om ett virusutbrott skulle uppstå.

Aktiviteter på Antuna/Rosenborg kommer stegvis att anpassas på enheter och över enhetsgränser.
För att kunna genomföra aktiviteterna gäller det att vi fortsätter följer de allmänna rekommendationer:

 • Alla deltagare ska vara friska – stanna hemma om man är sjuk
 • God handhygien ska upprätthållas (genom handtvätt eller användning av handsprit)
 • Aktiviteten sker i mindre grupp (Max 8 personer)
 • Avstånd hålls till varandra
 • Uppmuntra gärna till aktiviteter utomhus – håll avstånd

Riktlinjer och rekommendationer från myndigheterna kan ändras snabbt. Det är viktigt att du som besöker vårt äldreboende håller dig uppdaterad om vad som gäller. Ta del av informationen på vår webbplats eller prata med personalen på boendet.

För mer information:

Dagverksamheter

Under januari och februari ställer vi in den öppna verksamheten för seniorer på Gula villan på grund av de nya restriktionerna. Måndag den 28 februari hoppas vi kunna öppna upp igen.

Varje morgon kan du som äldre tittare vara med på ett hemmagympapass som sänds på SVT. Gympapasset sänds varje vardag klockan 09.40-10.00.

Aneby kommuns förskolor och skolor håller öppet som vanligt och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Om ditt barn är fullt frisk och går i grundskolan är det viktigt att barnet går till skolan och deltar i undervisningen. Annars riskerar barnet att få ogiltig frånvaro.

Ur ett smittskyddsperspektiv finns i dagsläget ingen anledning att friska barn som återkommer från en resa ska stanna hemma från skola eller förskola. Ni bör dock vara uppmärksamma på symtom som hosta, andningssvårigheter eller feber. Vid uppvisande av sådana symtom ska barnet vara hemma och 1177 Vårdguiden ska kontaktas. Kontakta även ansvarig rektor.

Om ditt barn tillhör en riskgrupp, kontakta sjukvården och behandlande läkare för råd.

Aneby kommuns skolor och förskolor arbetar förebyggande för att allmänt minska smittspridning då även andra influensavirus är i omlopp.

Biblioteket

Biblioteket är öppet:
Måndag klockan 14-18, tisdag-onsdag klockan 11-17 och torsdag-fredag klockan 10-14.
Meröppet alla dagar klockan 07-22.

Du kan nå oss på telefon 0380-46245 och e-post biblioteket@aneby.se. Kontakta oss gärna med frågor och funderingar så hjälper vi er!

 • Vi erbjuder hemkörning och utlämning av böcker till riskgrupp

Följ oss på facebook för att hålla dig uppdaterad om vad som händer på Aneby bibliotek.

Så här besöker du biblioteket för att undvika smittspridning!

 • Stanna hemma om du har symtom!
 • Boka tid för klassbesök eller andra stora grupper! För att undvika trängsel och för att kunna ge bästa möjliga service önskar vi att ni kontaktar oss och bokar en tid för besök.
 • Har du ett viktigt ärende? Ring eller maila oss så bokar vi tid för personlig service.
 • Vi erbjuder hemleverans till riskgrupper.
 • Håll avstånd till andra besökare.

Digitala tjänster

Vi vill påminna om att du enkelt kan låna om dina böcker hemifrån via vår bibliotekskatalog. Du har självklart alltid tillgång till bibliotekets digitala tjänster: e-böcker, ljudböcker och film.

Höglandets överförmyndarverksamhet

För att minska risken för smittspridning har överförmyndarverksamheten beslutat att inte ta emot besök tills vidare. Detta gäller även för lokalkontoret i Aneby.

Du är välkommen att ta kontakt över telefon 0383-971 72 måndag till torsdag klockan 9-12 eller via e-post overformyndaren@vetlanda.se för att försöka få ert ärende löst utan ett fysiskt besök.

Information om patientsekretess och hur Aneby kommun informerar om eventuellt smittade av covid-19

Smittade eller misstänkt smittade invånare omfattas av patientsekretess. Patientsekretessen omfattar inte bara uppgifter om sjukdomstillstånd, utan även uppgifter om personliga förhållanden som till exempel bostadsort eller arbetsplats. Våra invånare ska alltid kunna känna förtroende för vården och den kommunala omsorgen – därför är patientsekretessen viktig. Aneby kommun kommer med anledning av detta inte lämna ut några uppgifter om anställdas, elevers, brukares, patienters eller andras hälsotillstånd, vare sig det handlar om covid-19 eller annan sjukdom.

Aneby kommun får heller inte kännedom om eventuellt smittade eller misstänkt smittade från Region Jönköpings län, om det inte finns behov för någon del av verksamheten att agera på ett särskilt sätt. Även då gäller patientsekretess.

För hantering av eventuellt smittade eller misstänkt smittade på kommunens särskilda boenden, inom hemtjänst eller hemsjukvård finns särskilda rutiner framtagna. Även vid denna hantering gäller patientsekretess.

Sekretess och tystnadsplikt

Sekretess och tystnadsplikt betyder att man inte får lämna ut uppgifter eller handlingar om enskildas personliga förhållanden. ​Alla som arbetar inom Aneby kommun omfattas på olika sätt av bestämmelserna för offentlighet och sekretess. Det här regleras i första hand genom lagstiftningen i Tryck­frihets­förordningen och i Offentlighets- och sekretesslagen. Sekretess och tystnadsplikt är ett skydd för enskilda individer och deras närstående för att de inte ska drabbas eller skadas på något sätt.

Varför berättar ni inte om det finns smittade med covid-19 i Aneby kommun?

Idag har vi en allmän spridning av sjukdomen covid-19 i det svenska samhället. Det innebär att det med största sannolikhet finns smittade i varje kommun i vårt län. Sedan mitten av mars provtas inte personer med milda symtom som inte har haft kontakt med vården. Detta innebär att de flesta som är hemma från arbete, förskola eller skola på grund av sjukdom inte med säkerhet kommer att veta om de har haft covid-19, säsongsinfluensa, en vanlig förkylning eller något annat.

Ingen blir hjälpt av att få veta om någon enskild har varit eller är sjuk i covid-19. Det är viktigt att vi alla hjälps åt att inte sprida rykten om människor som misstänks vara sjuka, oavsett sjukdom. Detta kan både skada enskilda och skapa onödig oro som i sin tur kan leda till onödig belastning på vården.

I nuläget gäller samma rekommendationer för alla – oavsett om man är sjuk eller inte:

 • Stanna hemma om du är sjuk – även vid milda symtom.
 • Stanna hemma ytterligare två dagar efter att du har tillfrisknat.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
 • Håll avstånd till andra.
 • Begränsa dina sociala kontakter.

Smittspårning covid-19

Om smittspårning behöver genomföras i en kommunal verksamhet kommer smittskydd vid Region Jönköpings län att kontakta berörd verksamhet. Smittskydd kommer att informera de personer som behöver få information i och med att de smittspåras. Övriga får inte information. De som inte får information bedöms därmed inte ha varit utsatta för smitta i berörd verksamhet.

Varför berättar ni inte för alla omd et finns smittade med covid-19 i kommunala verksamheter?

Smittade eller misstänkt smittade omfattas av patientsekretess. Aneby kommun får inte sprida uppgifter om barns, elevers, brukares, patienters eller medarbetares hälsa eller andra personliga förhållanden om det innebär att personen kan skadas på något sätt. Enskilda medarbetare får inte heller sprida sådana uppgifter.

Får vi ett konstaterat fall av covid-19 på till exempel ett särskilt boende kommer vi alltså inte att gå ut publikt med information om detta. Att generellt berätta om konstaterade eller misstänkt smittade kan både skada enskilda, bryta mot patientsekretessen och skapa onödig oro som i sin tur kan leda till onödig belastning på vården.

Vad gör ni om någon inom äldre- och funktionshinderomsorgen blir smittad av covid-19?

Aneby kommun följer de vårdhygieniska riktlinjerna som Region Jönköpings län tagit fram vad gäller hantering av misstänkta och bekräftat smittade personer. Hanteringen kan se olika ut beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. Region Jönköpings län gör bedömning om vilka som är aktuella för provtagning.

Du som invånare i Aneby kommun kan numera testa dig för covid-19. Det gäller för alla som har symtom, även milda symtom.

Region Jönköpings län ansvarar för provtagning. Kontakta din vårdcentral för rådgivning och vidare praktiska instruktioner. Läs mer om provtagning på 1177 Vårdguiden:

Coronaviruset påverkar oss alla på olika sätt. Många saker är inte riktigt som vanligt. Under kriser är det normalt att känna oro, ångest, eller rädsla. Om du är orolig för din egen eller någon annans hälsa och livssituation finns det möjlighet att få stöd från olika instanser. Här är några tips på vart du kan vända dig i olika situationer.

På hemisdan Uppdrag psykisk hälsa finns det samlad information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider, i samband med covid-19. Här finns råd och länkar anpassade för olika målgrupper och behov.

Barn och ungdomar

Vad du kan göra om du känner oro, ångest eller rädsla

Om du vill prata med någon om din hälsa kan du kontakta kurator eller skolsköterska på din skola.

Vuxna

Prata om coronaviruset (covid-19) med ett barn

På BRIS webbplats har de samlat tips på hur du kan prata om coronaviruset (covid-19) med barn.

Vad du kan göra om du misstänker att ett barn far illa

Om du misstänker att ett barn eller en ungdom far illa bör du göra en orosanmälan till Socialförvaltningen. Som privatperson kan du vara anonym när du gör en orosanmälan.

Stöd till dig över 65 år

Om du är 65 år eller äldre och mår psykiskt dåligt eller längtar efter att prata med någon kan du ringa till Äldrelinjen. Linjen drivs av den ideella organisationen Mind som jobbar för att stärka och sprida kunskap om psykisk hälsa. De som svarar är utbildade volontärer. Just nu har de extra öppettider för att finnas tillgängliga för de äldre som uppmanas att stanna hemma.

Vad du kan göra om du inte känner dig trygg hemma

Om du blir utsatt för våld i hemmet bör du kontakta kommunens våldrelationsteam som kan ge dig stöd.

Vad du kan göra om du misstänker att någon vill avsluta sitt liv

Om situationen är akut och någon hotar att ta sitt liv ska du ringa nödnumret 112.

Suicide Zero sprider kunskap och utbildar om suicidprevention. På deras webbplats kan du läsa mer om hur du kan hjälpa och samtala med någon som mår dåligt.

Här är några generella tips på saker du själv kan göra för att undvika att smittor sprids:

 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten.
 • Stanna hemma och vila om du har feber eller känner dig sjuk.
 • Hosta eller nys i armvecket.
 • Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du behöver snyta dig. 
 • Håll gärna ett visst avstånd till andra och undvik att ta i hand. Det gäller särskilt om du behöver nysa eller hosta.

Mer information finns på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats. , där man samlat de vanligaste frågorna och svaren om coronaviruset.

Information på lättläst svenska

Just nu sprids viruset corona
över hela världen.
Viruset kan göra folk sjuka.
De som blir sjuka får en sjukdom
som heter covid-19.

Sjukdomen kan vara farlig
för gamla människor.
Eller personer som redan
har problem med till exempel
lungorna eller hjärtat.

Alla måste hjälpa till
för att minska risken
att viruset sprids.

Så här kan du hjälpa till

Stanna hemma
om du känner dig sjuk.
Annars finns risk
att du smittar någon annan.
Den personen kan bli
allvarligt sjuk, även om du
bara är lite förkyld.

Tvätta händerna
med tvål och vatten.
Tvätta dem noga och ofta.

Hosta och nys i ditt armveck.
Inte i dina händer.

Ta inte i ansiktet
med händerna.

Förskola och skola

Alla barn och elever som är friska
ska gå till förskolan och grundskolan.

Går du på en gymnasieskola
eller på vuxenutbildning
ska du inte gå till skolan
Då får du istället sköta skolarbetet
hemifrån.

Gymnasiesärskolan är öppen
som vanligt.

Men om ditt barn känner sig sjuk
ska ditt barn stanna hemma.
Även om ditt barn bara är lite sjuk.
Till exempel om ditt barn har

 • snuva
 • ont i halsen
 • hosta
 • feber

Ditt barn ska stanna hemma
tills det är helt friskt.

Blir ditt barn sjukt på förskolan
eller i skolan ska du hämta ditt barn direkt.

Vård och omsorg

Träffa inte gamla personer
eller vänner om de är på

 • sjukhus
 • äldreboenden
 • stödboenden

Då minskar risken att smittan sprids
till de personer som viruset kan
vara farligt för.

Information om viruset corona

Krisinformation.se

Folkhälsomyndigheten

1177 Vårdguiden

8 sidor

113 13 svarar på frågor
Har du frågor om viruset corona?
Ring telefonnummer 113 13,
Sveriges telefonnummer för information.

Kontakt

 • Aneby kommun

  Barn- och utbildningsavdelningen, kommunledningen, kommunserviceavdelningen, samhällsbyggnadsavdelningen och sociala avdelningen.

  0380-461 00

  info@aneby.se

  Besöksadress

  Storgatan 48

  Postadress

  Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 maj 2022