Coronaviruset, Covid-19

Aneby kommun följer händelseutvecklingen kring Coronaviruset (Covid-19) och tar löpande del av Folkhälsomyndighetens rapportering, råd och riktlinjer.

Sidan uppdateras löpande med den senaste information vi har.

Aneby kommunen har bildat en lokal ISF-grupp (inriktnings- och samordningsfunktion), kommunen deltar även i länets regionala ISF-grupp. Förberedelsearbete pågår och kommunens verksamheter arbetar löpande med att se över sina handlingsplaner och bemanningslistor. Kommunens förskolor och skolor håller öppet som vanligt.

For information in other languages, please use Google Translate by activating this function in the site's menu.

Länkar till information från svenska myndigheter.

Krisinformation - sök information här i första hand

På Krisinformation.se hittar du samlad information från ansvariga myndigheter om coronaviruset, smittspridningen och hanteringen av utbrottet.

Information om coronaviruset hos 1177 Vårdguiden

Folkhälsomyndigheten, information och svar på frågor

Du kan få mer information på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster där man har samlat de vanligaste frågorna och svaren om coronaviruset.

Har du fortfarande frågor som inte fått svar? Ring 113 13

Har du frågor om coronviruset och covid-19 som du inte kan hitta svar på via någon av länkarna ovan, kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13 (SOS Alarm).
All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är öppen dygnet runt.

Dela endast bekräftad information

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

Uppdaterad information om besöksförbud på särskilt boende

I nuläget finns ett regeringsbeslut gällande förbud mot besök i särskilda boende för äldre, för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19.

Besök kan dock beviljas av verksamhetsansvarig under särskilda omständigheter.
Besökare ska undvika närkontakt. Besökare instrueras att hålla sig på armlängds avstånd och uppmanas till god handhygien. Om besökare deltar i vård och omsorg ska de erbjudas samma skyddsutrustning som personal använder vid vårdtagarnära arbete.

Besök utomhus kan ske om det sker på ett klokt sätt. Besök beviljas då av verksamhetsansvarig. Den närstående ska vara fullt frisk och undvika närkontakt som exempelvis pussar och kramar. Barn och ungdomar avråds träffa den äldre.

Besöksförbudet gäller på kommunens äldreboende Antuna, på samtliga avdelningar.

Dagverksamheter

All dagverksamhet är tills vidare inställd.

Eftersom dagverksamheterna är inställda tipsar vi om hemmagympa med SVT. På SVT sänds det ett dagligt hemmagympapass för de äldre tittarna. Gympapasset kommer att sändas varje vardag klockan 09.40-10.00.

Gula villan

All dagverksamhet i Gula villan är inställd tills vidare.

Lunchrestaurangen Druvan

Lunchrestaurangen Druvan är stängd för externa lunchgäster. Boende på
trygghetsboendet med biståndsbeslut serveras lunch i sina boenden. Detta gäller tills vidare.

Gudstjänsterna i restaurang Druvan är tills vidare inställda.

På grund av Coronaviruset Covid-19 vill Aneby kommun, med hjälp av civilsamhället och de lokala varuhandlarna ICA, COOP och APOTEKET, ge förutsättningar för beställning och hemkörning av mat och andra förnödenheter.

Denna möjlighet ges från och med vecka 13, med start måndag 23 mars.
Hur länge denna möjlighet ska finnas kvar vet vi inte i dagsläget, men i dag är vi inne i vecka 35 och vi fortsätter planeringen.

''Aneby hjälper'' riktar sig till de kommuninvånare över 70 år samt riskgrupper som Folkhälsomyndigheten avråder att handla eller med hjälp av andra förmår att få dessa behov tillgodosedda.

Beställning

Beställning av varor sker på tisdagar klockan 09:00-15:00 på ICA och tisdagar klockan 09:00-12:00 på COOP. Beställningen kan också göras via mail fram till klockan 15.00 på tisdagar.
Det är viktigt som kund att planerar sina inköp så att de räcker en hel vecka.

Beställning av varor från ICA

Telefonnummer: 076-846 19 24
Mail: kjell.gustavsson@supermarket.ica.se

Beställning av varor från COOP

Telefonnummer: 076-846 18 15
Mail: jenny.hultqvist@kfgota.se

Beställning av varor från APOTEKET

Telefonnummer: 0380-474 42
Förutsättningarna för denna tjänst är att du ger fullmakt till den som ska hämta medicinen.
Denna tjänst startar från och med vecka 15, måndag 6 april.

Betalning

Betalning av köpta varor sker genom faktura från ICA respektive COOP och APOTEKET, förfallodag 14 dagar. I de fall betalning uteblir kommer sedvanlig påminnelseavgift utgå. Det utgår ingen kostnad för hemkörning av varorna.

Hemkörning

Hemkörning eller avhämtning av varor sker kvällstid onsdagar enligt överenskommelse vid beställningen. Hemkörningen görs av de föreningar och organisationer som på frivillig väg ställer upp för att underlätta den uppkomna situationen. De personer som utför hemkörningen av varorna kommer kunna identifiera att de är en del av ''Aneby hjälper''. Hemkörningen gäller i hela Aneby kommun, även utanför tätort.

De föreningar och organisationer som just nu är en del av ''Aneby hjälper'' är:

Frivilliga ResursGruppen (FRG)
Lions
Röda Korset
Aneby SK
SOK Aneby
Korskyrkan
Allianskyrkan
Svenska kyrkan
Rotary Aneby

Aneby kommuns förskolor och skolor håller öppet som vanligt och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Om ditt barn är fullt frisk och går i grundskolan är det viktigt att barnet går till skolan och deltar i undervisningen. Annars riskerar barnet att få ogiltig frånvaro.

Ur ett smittskyddsperspektiv finns i dagsläget ingen anledning att friska barn som återkommer från en resa ska stanna hemma från skola eller förskola. Ni bör dock vara uppmärksamma på symtom som hosta, andningssvårigheter eller feber. Vid uppvisande av sådana symtom ska barnet vara hemma och 1177 Vårdguiden ska kontaktas. Kontakta även ansvarig rektor.

Om ditt barn tillhör en riskgrupp, kontakta sjukvården och behandlande läkare för råd.

Aneby kommuns skolor och förskolor arbetar förebyggande för att allmänt minska smittspridning då även andra influensavirus är i omlopp.

Skolavslutning

Den traditionella skolavslutningen är inställd. Varje skolenhet i kommunen kommer att planera för ett alternativt firande på den egna skola, endast för elever och personal. Övrig information går direkt till de berörda eleverna och deras vårdnadshavare.

Simhallen Furulidsbadet

Simhallen Furulidsbadet har stängt från och med måndag den 16 mars och kommer vara stängt tillsvidare.

Second handbutiken Brunnsboden på Kretsloppsgården

Brunnsboden är öppen igen, men avvikelser kan förekomma.
Öppettiderna är måndag - torsdag klockan 10.00-15.00.

Höglandets överförmyndarverksamhet

För att minska risken för smittspridning har överförmyndarverksamheten beslutat att inte ta emot besök tills vidare. Detta gäller även för lokalkontoret i Aneby.

Du är välkommen att ta kontakt över telefon 0383-971 72 måndag till torsdag klockan 9-12 eller via e-post overformyndaren@vetlanda.se för att försöka få ert ärende löst utan ett fysiskt besök.

Information om patientsekretess och hur Aneby kommun informerar om eventuellt smittade av covid-19

Smittade eller misstänkt smittade invånare omfattas av patientsekretess. Patientsekretessen omfattar inte bara uppgifter om sjukdomstillstånd, utan även uppgifter om personliga förhållanden som till exempel bostadsort eller arbetsplats. Våra invånare ska alltid kunna känna förtroende för vården och den kommunala omsorgen – därför är patientsekretessen viktig. Aneby kommun kommer med anledning av detta inte lämna ut några uppgifter om anställdas, elevers, brukares, patienters eller andras hälsotillstånd, vare sig det handlar om covid-19 eller annan sjukdom.

Aneby kommun får heller inte kännedom om eventuellt smittade eller misstänkt smittade från Region Jönköpings län, om det inte finns behov för någon del av verksamheten att agera på ett särskilt sätt. Även då gäller patientsekretess.

För hantering av eventuellt smittade eller misstänkt smittade på kommunens särskilda boenden, inom hemtjänst eller hemsjukvård finns särskilda rutiner framtagna. Även vid denna hantering gäller patientsekretess.

Sekretess och tystnadsplikt

Sekretess och tystnadsplikt betyder att man inte får lämna ut uppgifter eller handlingar om enskildas personliga förhållanden. ​Alla som arbetar inom Aneby kommun omfattas på olika sätt av bestämmelserna för offentlighet och sekretess. Det här regleras i första hand genom lagstiftningen i Tryck­frihets­förordningen och i Offentlighets- och sekretesslagen. Sekretess och tystnadsplikt är ett skydd för enskilda individer och deras närstående för att de inte ska drabbas eller skadas på något sätt.

Varför berättar ni inte om det finns smittade med covid-19 i Aneby kommun?

Idag har vi en allmän spridning av sjukdomen covid-19 i det svenska samhället. Det innebär att det med största sannolikhet finns smittade i varje kommun i vårt län. Sedan mitten av mars provtas inte personer med milda symtom som inte har haft kontakt med vården. Detta innebär att de flesta som är hemma från arbete, förskola eller skola på grund av sjukdom inte med säkerhet kommer att veta om de har haft covid-19, säsongsinfluensa, en vanlig förkylning eller något annat.

Ingen blir hjälpt av att få veta om någon enskild har varit eller är sjuk i covid-19. Det är viktigt att vi alla hjälps åt att inte sprida rykten om människor som misstänks vara sjuka, oavsett sjukdom. Detta kan både skada enskilda och skapa onödig oro som i sin tur kan leda till onödig belastning på vården.

I nuläget gäller samma rekommendationer för alla – oavsett om man är sjuk eller inte:

 • Stanna hemma om du är sjuk – även vid milda symtom.
 • Stanna hemma ytterligare två dagar efter att du har tillfrisknat.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
 • Håll avstånd till andra.
 • Begränsa dina sociala kontakter.

Smittspårning covid-19

Om smittspårning behöver genomföras i en kommunal verksamhet kommer smittskydd vid Region Jönköpings län att kontakta berörd verksamhet. Smittskydd kommer att informera de personer som behöver få information i och med att de smittspåras. Övriga får inte information. De som inte får information bedöms därmed inte ha varit utsatta för smitta i berörd verksamhet.

Varför berättar ni inte för alla omd et finns smittade med covid-19 i kommunala verksamheter?

Smittade eller misstänkt smittade omfattas av patientsekretess. Aneby kommun får inte sprida uppgifter om barns, elevers, brukares, patienters eller medarbetares hälsa eller andra personliga förhållanden om det innebär att personen kan skadas på något sätt. Enskilda medarbetare får inte heller sprida sådana uppgifter.

Får vi ett konstaterat fall av covid-19 på till exempel ett särskilt boende kommer vi alltså inte att gå ut publikt med information om detta. Att generellt berätta om konstaterade eller misstänkt smittade kan både skada enskilda, bryta mot patientsekretessen och skapa onödig oro som i sin tur kan leda till onödig belastning på vården.

Vad gör ni om någon inom äldre- och funktionshinderomsorgen blir smittad av covid-19?

Aneby kommun följer de vårdhygieniska riktlinjerna som Region Jönköpings län tagit fram vad gäller hantering av misstänkta och bekräftat smittade personer. Hanteringen kan se olika ut beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. Region Jönköpings län gör bedömning om vilka som är aktuella för provtagning.

Du som invånare i Aneby kommun kan numera testa dig för covid-19. Det gäller för alla som har symtom, även milda symtom.

Region Jönköpings län ansvarar för provtagning. Kontakta din vårdcentral för rådgivning och vidare praktiska instruktioner. Läs mer om provtagning på 1177 Vårdguiden:

Coronaviruset påverkar oss alla på olika sätt. Många saker är inte riktigt som vanligt. Under kriser är det normalt att känna oro, ångest, eller rädsla. Om du är orolig för din egen eller någon annans hälsa och livssituation finns det möjlighet att få stöd från olika instanser. Här är några tips på vart du kan vända dig i olika situationer.

På hemisdan Uppdrag psykisk hälsa finns det samlad information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider, i samband med covid-19. Här finns råd och länkar anpassade för olika målgrupper och behov.

Barn och ungdomar

Vad du kan göra om du känner oro, ångest eller rädsla

Om du vill prata med någon om din hälsa kan du kontakta kurator eller skolsköterska på din skola.

Vuxna

Prata om coronaviruset (covid-19) med ett barn

På BRIS webbplats har de samlat tips på hur du kan prata om coronaviruset (covid-19) med barn.

Vad du kan göra om du misstänker att ett barn far illa

Om du misstänker att ett barn eller en ungdom far illa bör du göra en orosanmälan till Socialförvaltningen. Som privatperson kan du vara anonym när du gör en orosanmälan.

Stöd till dig över 65 år

Om du är 65 år eller äldre och mår psykiskt dåligt eller längtar efter att prata med någon kan du ringa till Äldrelinjen. Linjen drivs av den ideella organisationen Mind som jobbar för att stärka och sprida kunskap om psykisk hälsa. De som svarar är utbildade volontärer. Just nu har de extra öppettider för att finnas tillgängliga för de äldre som uppmanas att stanna hemma.

Vad du kan göra om du inte känner dig trygg hemma

Om du blir utsatt för våld i hemmet bör du kontakta kommunens våldrelationsteam som kan ge dig stöd.

Vad du kan göra om du misstänker att någon vill avsluta sitt liv

Om situationen är akut och någon hotar att ta sitt liv ska du ringa nödnumret 112.

Suicide Zero sprider kunskap och utbildar om suicidprevention. På deras webbplats kan du läsa mer om hur du kan hjälpa och samtala med någon som mår dåligt.

Här är några generella tips på saker du själv kan göra för att undvika att smittor sprids:

 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten.
 • Stanna hemma och vila om du har feber eller känner dig sjuk.
 • Hosta eller nys i armvecket.
 • Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du behöver snyta dig. 
 • Håll gärna ett visst avstånd till andra och undvik att ta i hand. Det gäller särskilt om du behöver nysa eller hosta.

Mer information finns på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats , där man samlat de vanligaste frågorna och svaren om coronaviruset.

Information på lättläst svenska

Just nu sprids viruset corona
över hela världen.
Viruset kan göra folk sjuka.
De som blir sjuka får en sjukdom
som heter covid-19.

Sjukdomen kan vara farlig
för gamla människor.
Eller personer som redan
har problem med till exempel
lungorna eller hjärtat.

Alla måste hjälpa till
för att minska risken
att viruset sprids.

Så här kan du hjälpa till

Stanna hemma
om du känner dig sjuk.
Annars finns risk
att du smittar någon annan.
Den personen kan bli
allvarligt sjuk, även om du
bara är lite förkyld.

Tvätta händerna
med tvål och vatten.
Tvätta dem noga och ofta.

Hosta och nys i ditt armveck.
Inte i dina händer.

Ta inte i ansiktet
med händerna.

Förskola och skola

Alla barn och elever som är friska
ska gå till förskolan och grundskolan.

Går du på en gymnasieskola
eller på vuxenutbildning
ska du inte gå till skolan
Då får du istället sköta skolarbetet
hemifrån.

Gymnasiesärskolan är öppen
som vanligt.

Men om ditt barn känner sig sjuk
ska ditt barn stanna hemma.
Även om ditt barn bara är lite sjuk.
Till exempel om ditt barn har

 • snuva
 • ont i halsen
 • hosta
 • feber

Ditt barn ska stanna hemma
tills det är helt friskt.

Blir ditt barn sjukt på förskolan
eller i skolan ska du hämta ditt barn direkt.

Vård och omsorg

Träffa inte gamla personer
eller vänner om de är på

 • sjukhus
 • äldreboenden
 • stödboenden

Då minskar risken att smittan sprids
till de personer som viruset kan
vara farligt för.

Information om viruset corona

Krisinformation.se

Folkhälsomyndigheten

1177 Vårdguiden

8 sidor

113 13 svarar på frågor
Har du frågor om viruset corona?
Ring telefonnummer 113 13,
Sveriges telefonnummer för information.

Information about Covid-19 in other languages

Kontakt

 • Aneby kommun

  Barn- och utbildningsavdelningen, kommunledningen, kommunserviceavdelningen, samhällsbyggnadsavdelningen och sociala avdelningen.

  0380-461 00

  info@aneby.se

  Besöksadress

  Storgatan 48

  Postadress

  Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 september 2020