Val 2018

Den 9 september är det val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige. Alla som får rösta i valen och är upptagna i röstlängden får ett röstkort hemskickat med posten. För att ha rösträtt i något av valen måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen.

Val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige den 9 september

I Aneby kommun ansvarar Valnämnden för genomförandet av de allmänna valen. Det finns särskilda regler för de olika valen till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige vilket Valmyndigheten informerar om på sin webbplats,
Val, Valmyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Val till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige hålls den andra söndagen i september vart fjärde år.
 • Valsystemet grundar sig på allmän och lika rösträtt och valen ska vara fria, hemliga och direkta.
 • Valsystemet är proportionellt. Det innebär att antalet mandat som partierna får i till exempel riksdagen är i stort sett lika som andelen röster partiet fått.

Vag gäller kring röstningen?

Uppgifterna i folkbokföringsregistret 30 dagar före valdagen, avgör om du har rösträtt och vilket valdistrikt du hör till.

Du har rösträtt till riksdagsvalet om du,

 • senast på valdagen fyller 18 år
 • är svensk medborgare
 • är eller någon gång varit folkbokförd i Sverige

Vid val till kommun- och landstingsfullmäktige har du rösträtt om du,

 • senast på valdagen fyller 18 år
 • är svensk medborgare och folkbokförd i kommunen/länet
 • är medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen och landstinget.
 • är medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen eller landstinget.

Röstkort

För att rösta behöver du ett röstkort. Detta skickas ut till dig från Valmyndigheten under perioden 16 – 22 augusti. Om du ska förtidsrösta måste du ha med dig röstkortet.

Om du inte har fått ditt röstkort eller har tappat det, kan du få ett nytt. Kontakta Valmyndighetens telefonservice 010-57 57 000 eller kontakta kommunen.

Om du anser att uppgifterna om dig på röstkortet inte stämmer, måste du skriftligen begära rättelse. Detta gör du hos länsstyrelsen.

Valdistrikt och röstningsställe

I Aneby kommun finns tre valdistrikt, och när du fått ditt röstkort från Valmyndigheten ser du vilket röstningsställe du kan gå till under valdagen den 9 september. Vallokalerna är öppna kl 8 -20.

Sätt att rösta

Du kan välja att rösta i vallokal på valdagen, förtidsrösta i din egen eller annan kommun, rösta från utlandet eller rösta med bud.
Sätt att rösta, Valmyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förtidsröstning

Du kan förtidsrösta under perioden 22 augusti till 9 september i Aneby kommun.
Öppettider i förtidsröstningen är, måndag till fredag klockan 10-18, lördag och söndag klockan 10-14. På valdagen den 9 september är förtidsröstningen öppen klockan 8-20. Du måste ha med dig ditt röstkort samt giltig id-handling.

Rösta med bud

Du som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själv kan ta dig till förtidsröstningslokalen kan få hjälp av en ambulerande röstmottagare. Kontakta kommunens reception, 0380-461 00 för mer information och bokning av röstmottagare.
Hjälp vid röstning, Valmyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad händer med din förtidsröst?

Förtidsrösten skickas tillsammans med ditt röstkort i ett fönsterkuvert till din vallokal. Adressen till vallokalen står på röstkortet som du lämnar till röstmottagaren. I vallokalen öppnar röstmottagarna fönsterkuvertet och markerar i röstlängden att du har röstat. Röstmottagarna lägger röstkortet åt sidan och valkuverten i valurnorna när röstningen
har avslutats.

Rösta på valdagen

På valdagen kommer vallokalerna att ha öppet för röstning klockan 8.00-20.00. Vilken vallokal du ska gå till ser du på ditt röstkort.

Visa id-handling

Du måste kunna styrka din identitet för att få rösta. Om du inte är känd av röstmottagarna måste du visa  id-handling  som körkort, pass eller tjänste-legitimation. Har du ingen id-handling kan en annan person intyga din identitet, men då måste den personen visa en id-handling.

Vallokaler i Aneby kommun

På ditt röstkort ser du vilken röstlokal du ska rösta i på valdagen. Under valdagen kommer du att kunna rösta på dessa platser,

 • Aneby Södra, Furulidskolans matsal
 • Aneby Västra, Thelegården i Hullaryd
 • Aneby Östra, Sunhults skola

Information och frågor

På Valmyndighetens webbplats finns information om det svenska valsystemet.
Val, Valmyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster | Telefon 010-57 57 000 

Frågor kring valet i Aneby kommun kontakta växeln på telefon 0380-461 00.

Kontakt

 • Aneby kommun

  Barn- och utbildningsavdelningen, kommunledningen, kommunserviceavdelningen, samhällsbyggnadsavdelningen och sociala avdelningen.

  0380-461 00

  info@aneby.se

  Besöksadress

  Storgatan 48

  Postadress

  Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 augusti 2018