Val 2022

Den 11 september är det val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige. Alla som får rösta i valen och är upptagna i röstlängden får ett röstkort hemskickat med posten. För att ha rösträtt i något av valen måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen.

Val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige den 11 september

I Aneby kommun ansvarar Valnämnden för genomförandet av de allmänna valen. Det finns särskilda regler för de olika valen till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige vilket Valmyndigheten informerar om på sin webbplats,
Val, Valmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Val till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige hålls den andra söndagen i september vart fjärde år.
 • Valsystemet grundar sig på allmän och lika rösträtt och valen ska vara fria, hemliga och direkta.
 • Valsystemet är proportionellt. Det innebär att antalet mandat som partierna får i till exempel riksdagen är i stort sett lika som andelen röster partiet fått.

Vag gäller kring röstningen?

Uppgifterna i folkbokföringsregistret 30 dagar före valdagen, avgör om du har rösträtt och vilket valdistrikt du hör till.

Du har rösträtt till riksdagsvalet om du,

 • senast på valdagen fyller 18 år
 • är svensk medborgare
 • är eller någon gång varit folkbokförd i Sverige

Vid val till kommun- och landstingsfullmäktige har du rösträtt om du,

 • senast på valdagen fyller 18 år
 • är svensk medborgare och folkbokförd i kommunen/länet
 • är medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen och landstinget.
 • är medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen eller landstinget.

Röstkort

För att rösta behöver du ett röstkort. Detta skickas ut till dig från Valmyndigheten under perioden 18 – 24 augusti. Om du ska förtidsrösta måste du ha med dig röstkortet.

Om du inte har fått ditt röstkort eller har tappat det, kan du få ett nytt. Kontakta Valmyndighetens telefonservice 010-57 57 000 eller kontakta kommunen.

Om du anser att uppgifterna om dig på röstkortet inte stämmer, måste du skriftligen begära rättelse. Detta gör du hos länsstyrelsen.

Valdistrikt och röstningsställe

I Aneby kommun finns tre valdistrikt, och när du fått ditt röstkort från Valmyndigheten ser du vilket röstningsställe du kan gå till under valdagen den 11 september. Vallokalerna är öppna kl 8 -20.

Sätt att rösta

Du kan välja att rösta i vallokal på valdagen, förtidsrösta i din egen eller annan kommun, rösta från utlandet eller rösta med bud.
Sätt att rösta, Valmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förtidsröstning

Du kan förtidsrösta under perioden 24 augusti till 11 september i Aneby kommun.
Öppettider i förtidsröstningen är:

Måndag till fredag klockan 12-18
Lördag och söndag klockan 10-13

På valdagen den 11 september är förtidsröstningen öppen klockan 8-20.

Du måste ha med dig ditt röstkort samt giltig id-handling. Du kan förtidsrösta i Aneby kommun även om du är folkbokförd i annan kommun, detta gäller även på valdagen.

I Aneby kommun är Aneby bibliotek förtidsröstningslokal.

Rösta med bud

Du som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själv kan ta dig till förtidsröstningslokalen kan få hjälp av en ambulerande röstmottagare. Kontakta kommunens reception, 0380-461 00 för mer information och bokning av röstmottagare.
Hjälp vid röstning, Valmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad händer med din förtidsröst?

Förtidsrösten skickas tillsammans med ditt röstkort i ett fönsterkuvert till din vallokal. Adressen till vallokalen står på röstkortet som du lämnar till röstmottagaren. I vallokalen öppnar röstmottagarna fönsterkuvertet och markerar i röstlängden att du har röstat. Röstmottagarna lägger röstkortet åt sidan och valkuverten i valurnorna när röstningen
har avslutats.

Rösta på valdagen

På valdagen kommer vallokalerna att ha öppet för röstning klockan 8.00-20.00. Vilken vallokal du ska gå till ser du på ditt röstkort.

Visa id-handling

Du måste kunna styrka din identitet för att få rösta. Om du inte är känd av röstmottagarna måste du visa  id-handling  som körkort, pass eller tjänste-legitimation. Har du ingen id-handling kan en annan person intyga din identitet, men då måste den personen visa en id-handling.

Vallokaler i Aneby kommun

På ditt röstkort ser du vilken vallokal du ska rösta i på valdagen. Under valdagen kommer du att kunna rösta på dessa platser,

 • Aneby Södra, Furulidskolans matsal
 • Aneby Västra, Thelegården i Hullaryd
 • Aneby Östra, Sunhults skola

Information och frågor

På Valmyndighetens webbplats finns information om det svenska valsystemet.
Val, Valmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. | Telefon 010-57 57 000 

Frågor kring valet i Aneby kommun kontakta växeln på telefon 0380-461 00.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 oktober 2023