Årsredovisning

För att föja upp om kommunen har gjort rätt saker till rätt kostnad upprättas en årsredovisning. Årsredovisningen sammanfattar det senaste årets verksamhet och ger en helhetsbild av kommunen.

Redovisningen är en sammanställd rapport som visar verksamhetens utfall, dess finansiering och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut. Både budgeten och årsredovisningen beslutas av kommunfullmäktige.

Årsredovisning del 1

Del 1 innehåller förvaltningsberättelse, finansiella rapporter och revisionsberättelse.
Årsredovisning del 1, 2017

Årsredovisning del 2

Del 2 innehåller verksamhetsredovisning för kommunserviceavdelningen, barn- och utbildningsavdelningen, sociala avdelningen samt samhällsbyggnadsavdelningen.
Årsredovisning del 2, 2017

Kontakt

 • Ekonomienheten

  Övergripande ekonomifrågor för kommunen. Ekonomisk planering, budget, bokslut och årsredovisning.

  0380-461 00

  ekonomi@aneby.se

  Besöksadress

  Storgatan 48

  Postadress

  Box 53 | 578 22 Aneby

 • Aneby kommun

  Barn- och utbildningsavdelningen, kommunledningen, kommunserviceavdelningen, samhällsbyggnadsavdelningen och sociala avdelningen.

  0380-461 00

  info@aneby.se

  Besöksadress

  Storgatan 48

  Postadress

  Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 oktober 2018