Jörgen Svärd (KD)

Ordförande barn- och utbildningsutskottet. Ledamot kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, Anebys kommunala råd i frågor om funktionsnedsättning.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 juni 2019