Krisberedskap

Med kris menar vi en händelse som drabbar många människor och stora delar av vårt samhälle. En kris hotar grundläggande funktioner och värden som exempelvis elförsörjningen eller vår hälsa och frihet.

Kommunen vid kris

För att lindra konsekvenserna av en kris måste kommuner, myndigheter, organisationer, näringsliv och allmänhet agera tillsammans. Det handlar om att vi måste kunna fortsätta att leva så normalt som möjligt även om vårt samhälle är hotat.

Krisledningsnämnden i Aneby består av Kommunstyrelsens ledamöter. Krisledningsgruppen som bistår nämnden med information och lägesrapporter består av tjänstemän med olika funktioner för exempelvis information, service och samband.

Vad gör samhället vid kris?

Samhället har omfattande ansvar för att bland annat el- och telekommunikationer, vattenförsörjning, transporter och sjukvård fungerar. Men ett säkert samhälle förutsätter också att du själv tar ett ansvar.
Detta gör samhället, Krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Frivillig resursgrupp (FRG)

En frivillig resursgrupp består av personer från olika frivilligorganisationer. De har rekryterats för att de har erfarenhet och utbildning för att klara de arbetsuppgifter som gruppen kan ställas inför. Det som krävs för att ingå i FRG är en 36 timmars FRG-utbildning som Anebys Civilförsvarsförening genomför. De ansvarar även för rekrytering och utbildning av en blivande FRG-medlem. Kommunens krisledningsgrupp aktiverar FRG-gruppen vid behov. Räddningstjänsten kan förklara mer om vad Frivillig resursgrupp (FRG) innebär.

POSOM stödjer vid kris

Vid krishändelser som berör kommuninvånare och de som tillfälligt vistas i kommunen, kommer POSOM-gruppen (Psykiskt Och Socialt OMhändertagande), att leda och samordna det psykologiska och sociala omhändertagandet av drabbade och anhöriga. POSOM-gruppen aktiveras genom SOS Alarm eller Räddningstjänsten i Aneby kommun.
POSOMlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

 • Räddningstjänsten

  Traditionell räddningstjänst, hjärtstoppslarm genom avtal med regionen, förebyggande arbete, utbildning inom brandskydd, heta arbeten och krisberedskap

  0380-461 00 

  Besöksadress

  Industrigatan 21 | 578 33 Aneby

  Postadress

  Box 53 | 578 22 Aneby


  Räddningschef
  Bo Christensson

  Ställföreträdande räddningschef
  Tobias Arvåsen

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 oktober 2018