Sammanträdesdagar 2021

Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden 2021

Datum för sammanträden

Sammanträdesdagar för Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden 2021


Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadsnämnden

Januari


11 januari

13 januari

Februari

22 februari
Allmänpolitisk debatt

1 februari

Planeringsförutsättningar 2022

17 februari
Bokslut

Mars

29 mars
Tematimme

1 mars

Bokslut

Budgetdirektiv

31 mars

April

26 april
Bokslut

12-13 april

Budgetdagar


Maj


3 maj
31 maj
Budget 20221
Tertial

19 maj

Tertial

Juni

14 juni
Budget 2022


23 juni

Juli
Augusti


16 augusti

24 augusti

September

27 september
Ev. studiebesök

6 september
Utvecklingsdag

22 september

Delårsbokslut

Oktober

25 oktober

Delårsbokslut

11 oktober

Delårsbokslut

20 oktober

Budget del 2

November

29 november

Tematimme


8 november

Budget del 2


December

13 december


6 december

8 december


Sammanträdesdagar för utskotten 2021

Sammanträdesdagar för utskotten 2021


AU

BUU

SU

BBER

BRÅ

Januari

18 januari

19 januari

28 januari

19 januari

-

Februari

15 februari

Bokslut

16 februari

Bokslut

23 februari
Bokslut

8, 22 februari

3 februari

Mars

15 mars

18 mars
Dialogdag

18 mars

8, 15, 29 marsApril

19 april

20 april

22 april

14, 26 april

28 april

Maj

17 maj

Tertial

18 maj

Tertial

20 maj
Tertial

10, 24 maj

-

Juni

14 juni

8 juni

23 juni

-

9 juni

Juli

-

-

-

-

-

Augusti

23 augusti

24 augusti

24 augusti

-

-

September

20 september

Delårsbokslut

22 september

Delårsbokslut

Dialogvecka

23 september
Delårsbokslut

-

1 september

Oktober

18 oktober

Budget del 2

19 oktober

Budget del 2

21 oktober
Budget del 2

4 oktober

-

November

15 november

17 november

18 november

-

10 november

December

13 december

15 december

16 december

-


Medborgarmöten för seniorer

 • 17 februari
 • 11 maj
 • 17 septemeber
 • 15 november

Anebys kommunala råd i frågor om funktionsnedsättning

 • 9 mars
 • 8 juni
 • 14 september
 • 30 november

Kontakt

 • Aneby kommun

  Barn- och utbildningsavdelningen, kommunledningen, kommunserviceavdelningen, samhällsbyggnadsavdelningen och sociala avdelningen.

  0380-461 00

  info@aneby.se

  Besöksadress

  Storgatan 48

  Postadress

  Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 augusti 2021