Sammanträdesdagar 2022

Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden 2022

Datum för sammanträden

Sammanträdesdagar för Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden 2022


Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadsnämnden

Januari


10 januari
31 januari

Planeringsförutsättningar 2023

19 januari

Februari

28 februari

 

23 februari
Bokslut

Mars

28 mars

7 mars

Budgetdirektiv

30 mars

April


4-5 april

Budgetdagar
Bokslut


Maj

2 maj

Bokslut 2022

2 maj
Utvecklingsdag
30 maj
Budget 2023
Tertial

18 maj

Tertial

Juni

20 juni
Budget 2023
Tertial


22 juni

Juli
Augusti


15 augusti

24 augusti

September

26 september

5 september

21 september

Delårsbokslut

Oktober

24 oktober
31 oktober

Delårsbokslut

10 oktober

Delårsbokslut

19 oktober

Budget del 2

November

28 november

Tematimme


7 november


December

12 december


5 december
Strategidag AMAQ
Budget del 2

14 december


Sammanträdesdagar för utskotten 2022

Sammanträdesdagar för utskotten 2022


AU

BUU

SU

BBER

BRÅ

Januari

17 januari

26 januari

25 januari

24 januari
Planeringsförutsättningar 2023

-

Februari

21 februari

Bokslut

23 februari

Bokslut

24 februari
Bokslut

7, 28 februari

2 februari

Mars

14 mars

22 mars
Dialogdag

17 mars

14 mars

-

April

19 april

26 april

21 april

6, 25 april

27 april

Maj

16 maj

Tertial

17 maj

Tertial

19 maj
Tertial

16 maj
Budget del 1
23
Tertial

-

Juni

13 juni

15 juni

28 juni

-

8 juni

Juli

-

-

-

-

-

Augusti

22 augusti

23 augusti

25 augusti

-

31 augusti

September

19 september

Delårsbokslut

20 september

Delårsbokslut

22 september
Delårsbokslut

-

-

Oktober

17 oktober

18 oktober

Dialogvecka

20 oktober

3 oktober

-

November

21 november
Budget del 2

22 november
Budget del 2

24 november

Budget del 2

-

9 november

December

12 december

14 december

15 december

-

-

Medborgarmöten för seniorer

 • 16 februari
 • 11 maj
 • 14 september
 • 16 november

Anebys kommunala råd i frågor om funktionsnedsättning

 • 8 mars
 • 7 juni
 • 6 september
 • 29 november

Kontakt

 • Aneby kommun

  Barn- och utbildningsavdelningen, kommunledningen, kommunserviceavdelningen, samhällsbyggnadsavdelningen och sociala avdelningen.

  0380-461 00

  info@aneby.se

  Besöksadress

  Storgatan 48

  Postadress

  Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 december 2021