Sammanträdesdagar 2023

Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden

Datum för sammanträden

Sammanträdesdagar för Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden


Kommunfullmäktige
(Kl. 18:00)

Kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadsnämnden
(Kl. 13:00)

Januari


9, 16

25

Februari

27

6, 7

22

Mars

27

6, 20, 22, 27

29

April

24

 


Maj


8

24

Juni

19

7

21

Juli
Augusti


21

23

September

25

11

27

Oktober

30

16

 

November

27

6


December

11

4

13


Sammanträdesdagar för utskotten 2023

Sammanträdesdagar för utskotten


Allmänna utskottet (Kl. 08:15)

Barn-
och utbildningsutskottet (Kl. 08:00)

Sociala utskottet
(Kl. 08:00)

Budgetberedningen

Brottsförebyggande rådet

Januari

23

24

25

-

25

Februari

20

21

23

27

-

Mars

13

14

16

28

-

April

24

25

27

17

19

Maj

22

23

25

8, 22

-

Juni

19

20

21

-

-

Juli

-

-

-

-

-

Augusti

28

22

24

-

30

September

-

19

21

-

-

Oktober

2, 23

17

19

-

-

November

20

21

23

-

9

December

11

12

14

-

-

Medborgarmöten för seniorer

 • 13 februari
 • 22 maj
 • 25 september
 • 13 november

Anebys kommunala råd i frågor om funktionsnedsättning

 • 7 mars
 • 23 maj
 • 12 september
 • 21 november

Kontakt

 • Aneby kommun

  Barn- och utbildningsavdelningen, kommunledningen, kommunserviceavdelningen, samhällsbyggnadsavdelningen och sociala avdelningen.

  0380-461 00

  info@aneby.se

  Besöksadress

  Storgatan 48

  Postadress

  Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 december 2022