Daglig verksamhet för funktionsnedsatta

Daglig verksamhet är en insats enligt lagen om stöd och service till vissa människor med funktionsnedsättning.

Daglig verksamhet Baggen

I vår dagliga verksamhet på Baggen i Aneby vill vi bidra till utveckling av olika förmågor, erbjuda gemenskap och trygghet. Vi arbetar för att väcka nyfikenhet och erbjuder möjligheten för dig med en funktionsnedsättning att delta i samhällslivet.

Självbestämmande är en självklarhet

På Baggen arbetar vi både tillsammans i grupp och enskilt. Här strävar vi efter att tillgodose den enskildes självbestämmande utifrån egna önskemål, förutsättningar och intressen.

Grupp- och individanpassade aktiviteter

Vi erbjuder olika aktiviteter olika dagar. I de flesta aktiviteterna ingår det att träna på vardagliga sysslor som kan vara att planera inköp, följa recept, räkna pengar eller kommunikation.

Vi jobbar med datorprogram utifrån varje enskild brukare. Tillvägagångssättet sker på ett evidensbaserat sätt och syftet är att bibehålla samt att utveckla kunskap och förmågor.

En dag i veckan musicerar vi tillsammans. Här känner vi tillhörighet och utrymme finns för individuell utveckling. Samverkan sker mellan olika verksamheter i kommunen. Vi arbetar med delaktighet i samhället samt jobbar med shower med mera.

I denna del av verksamheten arbetar vi individuellt med dig som är brukare. Recept med kognitiv struktur står i fokus vid matlagningen.

För dig som är beviljad daglig verksamhet enligt LSS erbjuder Aneby kommun en vårresa samt en höstresa till reducerat pris.

Det här är vår produktionsinriktade del i daglig verksamhet. Här använder vi vår finmotorik och tränar på att räkna i en trygg arbetsmiljö.

Vi arbetar med olika teman i grupp. Syftet är att väcka nyfikenhet och att öka kunskapen om samhällsfrågor i stort.

För att få en trevlig arbetsmiljö städar vi våra lokaler tillsammans vid cirka tre tillfällen per vecka.

Här ges uttryck för att kommunicera känslor i en god kommunikativ miljö. Detta bidrar till språkutveckling, socialt samspel och möjligheten att ingå i ett sammanhang.

Vi utför säsongsbetonat arbete vilket kan vara att klippa gräs, plantera, rensa ogräs och att skotta snö.

Här ser vi till kroppen som helhet och utför träningsaktiviteter som berikar både kropp och själ. Vi jobbar bland annat med rörelser, gymnastik, promenader och avslappning.

Rätt till daglig verksamhet

Det är en LSS-handläggare som bedömer om du har rätt till daglig verksamhet. Ansökan kan göras via blanketten,

Kontakt

 • Sociala avdelningen

  Stöd, rådgivning, vård, omsorg och rehabilitering.

  0380-461 00

  Besöksadress

  Storgatan 48

  Postadress

  Box 53 | 578 22 Aneby

 • Daglig verksamhet Baggen

  Dagverksamheten Baggen vänder sig till personer inom LSS och erbjuder en trygg mötesplats med gemenskap och nyfikenhet i fokus.

  0380-461 79

  0380-461 81

  Besöksadress

  Järnvägsgatan 1 | 578 32 Aneby

  Postadress

  Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 augusti 2021