Avgifter för vård och omsorg 2019

Avgifter för 2019.

Avgifter för vård och omsorg, Aneby kommun 2019

Högsta avgift hemtjänst (inkluderar hemtjänst, trygghetslarm och hemsjukvård)

2 089 kronor/månad

Timtaxa

348 kronor/timme

Trygghetslarm

255 kronor/månad

Hemsjukvård (HSL) vid enstaka besök

157 kronor/besök

Hemsjukvård (HSL) för månad

314 kronor/besök

Kortidsbeoende

70 kronor/dygn

Mat på kortidsbeoendet

106 kronor/dygn

Dagrehabilitering

10 kronor/dag

Mat på dagrehabiliteringen

55 kronor/dag

Avgift matdistribution

58 kronor

Avgift restaurang Druvan

80 kronor

Avgift restaurang Druvan med rabatt

72 kronor

Avgift matabonnemang särskilt boende (SÄBO)

3 182 kronor


Kontakt

 • Biståndshandläggare

  Beslutar om bistånd gällande hemtjänst, kortidsboende, trygghetslarm, äldreboende och matdistribution.

  0380-461 00

  Besöksadress

  Storgatan 48

  Postadress

  Box 53 | 578 22 Aneby


 • Sociala avdelningen

  Stöd, rådgivning, vård, omsorg och rehabilitering.

  0380-461 00

  Besöksadress

  Storgatan 48

  Postadress

  Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 november 2019