Avgifter för vård och omsorg

Avgifter för 2021.

Från och med 1 januari 2021 ändras kostnaderna inom äldre- och funktionshinderomsorgen. Avgifterna regleras enligt lag vilket innebär att kommunen har rätt att ta ut avgifter för dina beviljade insatser. I lagen regleras vad kommunen får ta ut i högsta avgift (tidigare kallad för maxtaxa). Högsta avgift förändras årligen och det är kommunfullmäktige som fattar beslut om sådana förändringar.

Mer information om avgifterna och hur avgiftsutrymmet beräknas hittar du i informationsbladet nedan.

Avgifter för vård och omsorg, Aneby kommun 2021

Avgifter för 2021


Högsta avgift hemtjänst (inkluderar hemtjänst, trygghetslarm och hemsjukvård)

2 139 kronor/månad

Trygghetslarm

257 kronor/månad

Trygghetslarm installationskostnad

300 kronor

Trygghetslarm avinstallation

150 kronor

Hemsjukvård (HSL) vid enstaka besök

402 kronor/besök

Hemsjukvård (HSL) för månad

503 kronor/månad

Kortidsbeoende

71 kronor/dygn

Mat på kortidsbeoendet

108 kronor/dygn

Dagrehabilitering

55 kronor/dag

Mat på dagrehabiliteringen

55 kronor /dag

Ej avbokat besök

402 kronor

Ej återlämnade hjälpmedel

250 kronor/hämtning

Avgift matabonnemang särskilt boende (SÄBO)

3 254 kronor

Matdistribution

59 kronor/potion


Kontakt

 • Biståndshandläggare

  Beslutar om bistånd gällande hemtjänst, kortidsboende, trygghetslarm, äldreboende och matdistribution.

  0380-461 00

  Besöksadress

  Storgatan 48

  Postadress

  Box 53 | 578 22 Aneby


 • Sociala avdelningen

  Stöd, rådgivning, vård, omsorg och rehabilitering.

  0380-461 00

  Besöksadress

  Storgatan 48

  Postadress

  Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 augusti 2021