Integrationsenheten

Aneby kommun har ett mottagande av nyanlända utifrån bosättningslagen. I Aneby kommun är det Integrationsenheten som ansvarar för mottagandet av nyanlända till kommunen.

Integrationsenhetens arbete

Integrationsenheten arbetar för att stödja nyanlända att hitta boende, söka ekonomiskt bistånd samt hjälp med anmälan till förskola, skola och SFI.

Hjälp med att hitta ett boende

När en asylsökande fått uppehållstillstånd och vill ha hjälp med att hitta ett boende anvisar Migrationsverket en kommun som ansvarar för mottagandet.
Bosättning i en kommun, Migrationsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Integrationsenheten är vidare ansvarig för mottagandet i Aneby kommun. Vid bosättning i kommunen träffar man först en handläggare på Integrationsenheten som visar lägenheten och sedan för nybesök och information om Aneby Kommun. Vid behov kan man söka ekonomiskt bistånd i glappet mellan LMA-ersättning och etableringsersättning.

Projektet Glada Ögon

Projektet Glada Ögon stödjer nyanlända som inte har någon sysselsättning och som vill förändra sin situation men saknar verktygen för att nå sina mål. Det handlar om att stärka de nyanlända till att vara delaktiga i sin utveckling mot arbetsmarknaden och för att nå självförsörjning. Projektet innebär också att lära sig förstå kulturella koder i samspel med andra människor. Genom exempelvis rollspel i grupper och studiebesök kan vi skapa förutsättningar att känna sig mer bekväm vid en anställningsintervju eller i möten med nya människor. Projektet är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) och Aneby Kommun som syftar till att stärka människans självbild och självinsikt.

Projektet Trygg i Aneby

Projektet Trygg i Aneby ska stödja familjer till en tryggare vardag och en kortare etableringstid i samhället. Målet är även att så många som möjligt av de föräldralediga ska ingå i projektet och ha samma möjlighet till integration som de som ingår i olika insatser. Projektet förväntas leda till färre orosanmälningar, en minskad osäkerhet och stress hos föräldrarna samt en tryggare vardag för barnen. I samband med insatsen delas det ut en integrationspärm som ska ha nå ut till ett 50-tal familjer. Trygg i Aneby är i samverkan med Röda Korset, Studieförbundet, Vuxenskolan, Aneby Kristna Råd och Länsstyrelsen.

Kontakt

 • Integrationsenheten

  Stöd för nyanlända i mottagandet, hitta boende, söka ekonomiskt bistånd samt hjälp med anmälan till förskola, skola och SFI.

  0380-461 00

  Besöksadress

  Torggatan 20 | 578 33 Aneby

  Postadress

  Box 53 | 578 22 Aneby


 • Sociala avdelningen

  Stöd, rådgivning, vård, omsorg och rehabilitering.

  0380-461 00

  Besöksadress

  Storgatan 48

  Postadress

  Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 december 2018