Tillgänglighetsredogörelse

Aneby kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur aneby.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Följande brister känner vi till

  • På några sidor används tabeller med text. Det kan göra att texten läses upp i fel ordning och blir svårare att ta till sig för dig som använder ett skärmläsningsverktyg.
  • Användare med uppläsande hjälpmedel får ingen information om att en länk öppnas i ett nytt fönster.
  • Vi har inte syntolkat och textat alla våra videoklipp i sociala medier.
  • En del PDF-dokument är inte korrekt gjorda (taggade) för att fungera med uppläsande hjälpmedel. Det kan också finnas PDF-dokument där läsordning och tabbordning är felaktig. I en del PDF-dokument kan bilder och annan grafik sakna (eller ha felaktig) textalternativ. Vi förbättrar dokumentet löpande och vid behov.
  • Det saknas möjlighet att hoppa förbi återkommande innehåll på webbplatsen. Därför kan det ta lång tid att enbart använda tabb-tangent för att ta sig fram på webbplatsen.
  • Alla länkar är synliga men vissa kan uppfattas små, vilket gör att användare med sämre precision och finmotorik kan ha svårt att träffa rätt.
  • Det kan förekomma långa och obegripliga texter och vilket kan göra det svårare för användaren att hitta rätt information.
  • En del rubriker och ingresser är inte tillräckligt informativa vilket kan göra det svårare för användaren att veta vad som informeras i texten.

Vi arbetar löpande med att åtgärda de tillgänglighetsproblem som nämnts ovan.

Oskäligt betungande anpassning

Aneby kommun skapar många av sina dokument via system som dessvärre gör att de inte helt och hållet följer tillgänglighetslagen. Att anpassa dessa system tar tid. Vi åberopar därför undantag för oskäligt betungande anpassning av systemen enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det förekommer dokument på webbplatsen som är producerat av annan aktör. Dessa är inte tillgänglighetsgranskade av Aneby kommun. Dessa dokument undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta kommunikationsavdelningen så att vi får veta att problemet finns.

Om du behöver innehåll från aneby.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss via e-tjänst nedan.

Svarstiden är normalt en vecka.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning av aneby.se med hjälp av webbriktlinjer.se/testa.

Senaste bedömningen gjordes den 2 september 2020 och är godkänd av kommunikationsteamet.

Redogörelsen uppdaterades senast den 2020-09-21.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 september 2020