Servicemeddelande med anledning av elavbrotten

Elbolagen i länet bedömer att de allra flesta som haft elavbrott till följd av blåsten kommer att få tillbaka strömmen under kvällen. 

Dock kan det inte uteslutas att ett begränsat antal abonnenter på landsbygden kan vara utan ström även under kommande natt. Om elavbrottet medför problem som det enskilda hushållet inte själv kan hantera går det bra att kontakta Räddningstjänsten på 036-105672 för förmedling av hjälp.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 januari 2019