• Avfall, återvinning och kompostering

  Samråd - föreskrifter om avfallshantering

 • Bygga och bo

  Bostad och hälsa, bostadsanpassning, bygga, riva och förändra, lediga lägenheter, lediga tomter, strandskydd, vårda tomter och byggnader

 • Försäljning av fritidshus, timmerbyggnad

  Aneby kommun lämnar ut en timmerbyggnad för försäljning. Timmerbyggnaden säljs i befintligt skick för nedmontering och bortforsling.

 • Gata och trafik

  Allmänna lokala ordningsföreskrifter, grävtillstånd, parkering, snö, halka och sandning, trafiksäkerhet

 • Miljö och hälsa

  Djur och lantbruk, invasiva främmande arter, klagomål, miljömål, miljöpris, miljöskydd, rökfria miljöer, vindkraft

 • Park och grönområde

  Tekniska enheten ansvarar för skötsel av gator, lekplatser, parker och torg.

 • Planer och nya områden

  Anebykartan, förslag till ny digital översiktsplan

 • Vatten och avlopp

  Dricksvatten ur egen brunn, enskilt avlopp, Aneby miljö och vatten

Bild

Bredband och fiber

Aneby kommun kan erbjuda tillgång till bredband via fiberoptik till alla invånare i kommunen.

Bild

Energirådgivning

Kommunens energi- och klimatrådgivare erbjuder kostnadsfri rådgivning om uppvärmningssystem.

Bild

Radon

Radonmätning i luft genomförs i minst två månader (långtidsmätning) under perioden oktober till april..

Samhällsbyggnadsavdelningen

Plan- och byggverksamhet | miljö- och hälsa | räddningstjänst

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 december 2023