• Avgifter för vård och omsorg
 • Barn, ungdom och familj

  Anmäl oro för barn och unga, familjecentral, familjerådgivning, familjerätt, stöd och hjälp i familjen, stöd för våldsutsatta, ungdomsmottagning

 • Boenden

  Gruppbostad funktionshinder, korttidsplats för äldre, senior- och trygghetsboende. särskilt boende äldre

 • Dagverksamhet och gemenskap

  Daglig verksamhet för funktionsnedsatta, dagverksamhet för äldre. frivilligverksamhet, pluspolare, SE-projekt, sysselsättning

 • Ekonomi och rådgivning

  Arbetsmarknad och jobbstrategi, avgifter i socialtjänsten, begravning, budget- och skuldrådgivning, dödsboanmälan, ekonomiskt bistånd, konsumentvägledning, SAMVERK Aneby

 • Hemsjukvård och rehabilitering

  Avgifter för vård och omsorg, bostadsanpassning. hemsjukvård, hjälpmedel, patientnämnden, rehabilitering, träning

 • Integration

  Ideella organisationer, integrationsarbete

 • Missbruk och beroende

  Stöd och hjälp vid missbruk, våld i nära relationer, öppenvården

 • Stöd i hemmet

  Anhörigstöd, avlösning, boendestöd, färdtjänst, hemtjänst, kontaktperson, ledsagning, personlig assistans, trygghetslarm

 • Synpunkter och påverkan

  Resultat och kvalitetsarbete, synpunkter och påverkan

 • Våld i nära relationer
Nallebjörn under en grön filt.

Orosanmälan

Här hittar du information kring hur du gör en orosanmälan.

Bild

Mat och menyer

Här hittar du menyer för det som serveras på äldreboendet Antuna.

En äldre person som håller ihop sina händer, med en yngre människans hand ovanpå. 

Dagverksamhet för äldre

Daglig verksamhet för äldre erbjuder äldre möjlighet till social gemenskap och sysselsättning.

Sociala avdelningen

Stöd, rådgivning, vård, omsorg och rehabilitering.

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 december 2023