Trygghetslarmen i Aneby fungerar igen

De tidigare störningarna i mobilnätet, som medförde problem med trygghetslarmen i Aneby kommun är nu åtgärdade.

På grund av de driftsstörningar som medfört att trygghetslarmen legat nere har hemtjänsten i Aneby kommun under förmiddagen haft kontakt med de invånare som har trygghetslarm, via besök eller telefonkontakt.

Felet är nu avhjälpt och trygghetslarmen ska åter fungera.

Vid frågor eller oro kontakta hemtjänsten via kommunens växel, 0380-461 00.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 januari 2019