Eldningsförbud upphävs i kommunen

Bild

Eldningsförbudet som gällt i Aneby kommun upphör att gälla från och med torsdagen den 2 maj klockan 17.00.

Enligt Sveriges meteorologiska och hydrologiska instituts (SMHI) prognoser bedöms brandrisken att minska i skog och mark de kommande dygnen.

Fortsatta bedömningar och analyser av SMHI:s brandriskdata görs av brandingenjör i beredskap. Om brandrisken ökar väsentligt kan nytt eldningsförbud införas.

Mer information om eldningsförbud och regler för bränning finns på:

Information lämnas också på SOS Alarms telefonsvarare, 036-16 85 22.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 maj 2019