Inbjudan till medborgarmöte - Framtidens Aneby

Flygbild över Aneby centrum

Flygbild över Aneby centrum

Alla kommuninvånare är varmt välkomna att delta i medborgarmöten i samtliga socknar kring hela Aneby kommuns framtid.

Aneby kommun arbetar med att ta fram en ny översiktsplan. En översiktsplan behandlar hela kommunens mark- och vattenanvändning samt utveckling. En översiktsplan berör också kommunens vision och framtidsinriktning. Fokus under mötena kommer vara samtal kring kommunens identitet, stolthet, positiva och negativa aspekter samt framtid.

Idéer och synpunkter utifrån medborgarmötena kommer sammanställas och sedan beaktas vid fortsatt översiktsplanering.

I‌nformation om medborgarmötena

Datum & tid

Socken

Lokal

Tis 18 feb, kl 18-20.30

Frinnaryd

Frinnaryd bygdegård

Tis 25 feb, kl 18-20.30

Sunhultsbrunn

Sunhults bystuga

Ons 26 feb, kl 18-20.30

Marbäck & Bredestad

Marbäcks hembygdsgård

Tis 3 mars, kl 18-20.30

Bälaryd

Bälaryd bygdegård

Tor 5 mar, kl 18-20.15

Vireda

Ungdomsgården

Mån 9 mars, kl 18-20.30

Haurida

Åsens by, Svinhuset

Tis 10 mars, kl 18-20.30

Hullaryd & Lommaryd

Telegården, Hullaryd

Tor 19 mars, kl 18-20.30

Askeryd

Asken, Sv kyrkan

Tis 24 mars, kl 18-20.30

Aneby tätort

Furulidsskolans matsal


Väl mött!

Beata Allen                                                                                                Michael Wirestam
Ordförande kommunstyrelsen, allmänna utskottet                      Samhällsbyggnadschef

Mirjam Alinder                                                                                          Sonja Michanek
Planarkitekt                                                                                               Planarkitekt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 februari 2020