Information och samråd i Aneby kommun 17 februari

Ett stillastående krösatåg vid perrongen

Med anledning av att Region Jönköpings län arbetar med framtagande av ett trafikförsörjningsprogram för perioden 2021-2035 inbjuds allmänhet, bransch- och intresseorganisationer samt övriga intresserade till ett informations- och samrådsmöte i Aneby kommun.

Enligt riksdagens beslut i juni 2010 om lag (2010:1065) om kollektivtrafik som började gälla den första januari 2012 ska det finnas en regional kollektivtrafikmyndighet i varje län som ansvarar för att upprätta ett regionalt trafikförsörjningsprogram.

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet ska beskriva mål och inriktning för all regional kollektivtrafik, det vill säga kollektivtrafik inom länet samt den kollektivtrafik över länsgräns som till störst del består av vardagsresande.

Närvarande vid mötet kommer vara politisk representation från Aneby kommun och Region Jönköpings län. Även ett antal tjänstepersoner från Aneby kommun samt Jönköpings Länstrafik kommer att närvara.

Mötet hålls i Aneby i Furulidsskolans restaurang klockan 18.00 - 20.00 måndag den 17 februari 2020.

Frågor kring mötet besvaras av Erik Andersson på mail: erik.andersson@jlt.se eller på telefon 010-24 155 13.

Välkomna!

Marcus Eskdahl
Regionråd (S) Region Jönköpings län

Beata Allen
Kommunstyrelsens ordförande (C) Aneby kommun

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 februari 2020