Provsvar av badvattnet i kommunens sjöar

Sugen på ett dopp i någon sjö? Alla våra badplatser i kommunen är tjänliga att bada i.

Årets första provtagning av sjöarna i kommunen visar att alla badplatser som testats är okej att bada på. De sjöar som provtagning skett i är; Söljen, Noen, Viredaholmssjön, Nordsjön, Skärsjösjön, Assjön samt Anebysjön.

Vid ett par av sjöarna förekom det så kallad biofilm på ytan, vilket kan misstolkas som en oljeförorening, men är alltså en naturlig beläggning av goda bakterier och mikroorganismer på vattenytan.

Provtagning kommer att ske vid ytterligare två tillfällen under sommaren.

Här kan du läsa mer om badplatserna i kommunen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 juli 2020