Landsbygdsutveckling i strandnära läge

Foto på en sjökant

Äger du mark intill en sjö i Aneby kommun där de skulle kunna vara aktuellt för landsbygdsutveckling i strandnära läge (LiS)?

Aneby kommun håller på att ta fram en ny översiktsplan där det är möjligt att i samråd med länsstyrelsen peka ut så kallade LiS-områden. Det är områden där det är möjligt med bebyggelse inom strandskydd och som med sitt geografiska kan stärka en eller flera servicetyper på landsbygden, exempelvis barnomsorg, turism eller dagligvaruhandel. Strandskyddet kan då upphävas enligt Miljöbalken. Det är alltid markägaren som bedömer om möjligheterna ska prövas eller inte, varför vi är intresserade av att veta redan nu om det finns markägare i kommunen som är intresserade av detta. Det ska vara av allmänt intresse att områdena tas i anspråk och områdena ska vara av sådant slag och sådan omfattning att strandskyddets syften fortfarande kan tillgodoses. Redovisade LiS-områden ska vara vägledande vid prövning av dispenser och upphävande av strandskydd.

Läs mer om LiS på Naturvårdsverket och Boverket.

Är du intresserad, kontakta någon av planarkitekterna:

Mirjam Alinder
mirjam.alinder@aneby.se
0830-461 90

Sonja Michanek
sonja.michanek@aneby.se
0380-461 88

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 augusti 2020