Besök på särskilda boenden tillåts från 1 oktober

Suddig bild på en massa människor med en blå nyans över, med ett stort vitt utropstecken. 

Från 1 oktober har du åter möjlighet att besöka Antuna, Rosenborg och korttidsenheten. Att begränsa riskerna för smittspridning av covid-19 är mycket angeläget och besök kan utgöra en risk om de inte genomförs på ett säkert sätt. Ett stort ansvar vilar på den besökande att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

För att dessa besök ska bli säkra för din anhörige så uppmanar vi dig till att;

  • Om du är sjuk eller har några symtom ska Du inte komma på besök.
  • Är någon i din närhet sjuk, är det viktigt att beakta att även om du inte själv har några symtom, iaktta försiktighet om Du har varit utsatt för någon typ smitta.
  • Besöken sker i din anhöriges lägenhet. Du ska inte träffa andra på boendet eller vara i gemensamma utrymmen på den enhet som Du besöker.
  • Besök utomhus förordas även fortsättningsvis
  • Entréer till boendet är stängda så när Du kommer dit ring på porttelefonen så kommer personal och möter upp dig. Ni får inte vara fler besökare än att ni kan hålla avstånd till er anhörige. Sprid istället ut era besök.
  • Innanför entrén finns en behållare med handsprit, där spritar Du händerna när Du kommer in.
  • Personal följer med dig till den avdelning som du ska besöka.
  • När Du kommer in i lägenheten ska Du tvätta och sprita händerna.
  • Innan Du lämnar lägenheten tvättar och spritar Du dina händer igen.

Ovanstående rutiner gäller för att skydda våra äldre. Ovanstående kan komma att ändras om ett virusutbrott skulle uppstå.

Andra aktiviteter på Antuna/Rosenborg kommer vi i nuläget att avvakta med. Planering för höstens aktiviteter kommer att göras efter hand.

Riktlinjer och rekommendationer från myndigheterna kan ändras snabbt. Det är viktigt att du som besöker vårt äldreboende håller dig uppdaterad om vad som gäller. Ta del av informationen på vår webbplats eller prata med personalen på boendet.

För mer information:

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 september 2020