Trygghetslarm

Vit bakgrund med ett rött utropstecken. 

I samband med dagens strömavbrott har vi identifierat vissa störningar avseende våra trygghetslarm.

Det framgår vid tester av larm att dessa går fram, dock kan en viss fördröjning förekomma.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 oktober 2020