Hur vill vi att framtidens landsbygd ska se ut i Aneby?

Texten inbjudan till workshop framtidens landsbygd.

Efter flera decennier med Leader-samarbete runt Sommenbygd, upphör den sammanslutningen av kommuner. Från och med kommande Leader-period, med start 2023, tillhör Aneby kommun Leader-området Astrid Lindgrens hembygd.

Där ingår också bland andra Eksjö, Nässjö och Ydre av våra närmaste grannkommuner.

Nu startar processen med att ta fram vilka utvecklingsområden det ska satsas på under den kommande perioden. Här är det viktigt att föreningsliv, näringsliv, politiker och engagerade landsbygdsutvecklare är med och tycker till.

Välkommen på workshop tisdag 30 mars klockan 18.00-20.30. Digitalt möte via verktyget Zoom, länken kommer i retur vid anmälan. Läs mer i inbjudan nedan.

Anmälan dig senast den 29 mars till:

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 mars 2021