Länsstyrelsens enkät om efterlevnad av råd och rekommendationer

Suddig bild på en massa människor med en blå nyans över, med ett stort vitt utropstecken. 

Det är en fortsatt hög smittspridning av covid-19 i Jönköpings län. För att minska smittspridningen har Länsstyrelsen lanserat en ny enkät där allmänheten kan rapportera in direkt hur rekommendationer och råd efterlevs i samhället.

På uppdrag av regeringen följer länsstyrelserna upp hur väl Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer följs. Länsstyrelsen samarbetar även med regionerna och landets kommuner i uppföljningen.

Genom att besvara enkäten kan du hjälpa Länsstyrelsen med att få en bredare bild av hur efterlevnaden i samhället är. I enkäten kommer du bland annat få besvara frågor om hur du upplever trängseln där du bor eller arbetar.

Du hittar enkäten på Länsstyrelsens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Medverkan är helt anonym och resultatet från enkäten presenteras veckovis i Länsstyrelsens regionala lägesbild. Du kan se den regionala lägesbilden på Länsstyrelsens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 mars 2021