Incident med inspelning av telefonsamtal anmäld

Vit bakgrund med ett rött utropstecken. 

I november 2020 bytte Höglandskommunerna telefonisystem. I systemet finns en funktion för inspelning av samtal och denna funktion har varit aktiverad utan att de som spelas in har fått information om det. Inspelningsfunktionen är till för informationshämtning vid hotfulla situationer.

Incidenten berör Eksjö, Nässjö, Vetlanda, Aneby och Sävsjö kommuner samt de kommunala bolag och förbund som använder sig av den telefoni som höglandsförbundet levererar.

Inspelning har skett utan kommunernas, bolagens och förbundens vetskap. Höglandsförbundet är personuppgiftsansvarig samt ansvarig att anmäla incidenten till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY. Incidenten anmäldes måndag den 22 mars.

Anledningen till incidentanmälan är att den som spelats in inte har fått information om detta innan samtalet började.

När incidenten blev känd stoppades funktionen och alla samtal som fanns lagrade raderades. Den lagring som gjorts har skett på ett säkert sätt och det finns ingen anledning till oro för dem som kontaktat någon av kommunernas, bolagens eller förbundens växelnummer.

Vid frågor, kontakta:

Katarina Ljunggren
Tillförordnad förbundsdirektör
Höglandsförbundet
Telefon: 0380-67 95 02
E-post: katarina.ljunggren@hoglandet.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 mars 2021