Förslag till ny digital översiktsplan för Aneby kommun

Text ny översiktsplan.

Bild tagen ur den nya digitala översiktsplanen

Underrättelse om samråd.

Aneby kommun har arbetat fram ett förslag till en ny översiktsplan för kommunen. En översiktsplan ska ange en långsiktig och övergripande utvecklingsstrategi och grunddragen i den avsedda användningen av mark- och vattenområden i kommunen. Planens förväntade miljöpåverkan beskrivs i Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). Planförslag och MKB finns tillgängliga på länken nedan. I kommunhuset finns en utskriven version av dokumenten som kan lånas hem en kortare tid. Vi rekommenderar dock att läsa planen digitalt.

Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-01 att låta planförslaget och MKB gå ut på samråd. Samrådet pågår under perioden 2021-03-09 till 2021-05-24, och under denna period är du välkommen att lämna dina synpunkter skriftligen till Aneby kommun, Samhällsbyggnadsavdelningen, Box 53, 578 22 Aneby eller e-post samhallsbyggnad@aneby.se. Två digitala samrådsmöten kommer att hållas, Torsdagen den 8 april 18:30-20:00 (anmälan senast den 31 mars) och Tisdagen den 13 april 18:30-20:00 (anmälan senast den 5 april). För att anmäla dig skickar du ett mail till sonja.michanek@aneby.se. Ange ditt namn samt vilken kväll du önskar att delta.

Frågor besvaras av planarkitekt Sonja Michanek telefonnummer 0380-461 88 sonja.michanek@aneby.se eller samhällsbyggnadschef Michael Wirestam telefonnummer 0380-461 89 michael.wirestam@aneby.se.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 mars 2021