Föreskrift om eldningsförbud upphör

Bild på en brand

Aneby kommun beslutar med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor att eldningsförbud som gäller i hela Aneby kommun upphör.

Eldningsförbud upphör att gälla från och med onsdagen den 2021-07-07 kl. 16.00. Därmed upphävs beslut om eldningsförbud som trädde i kraft 2021-06-17 kl. 12:00.

Bakgrund och motiv

Enligt Sveriges meteorologiska och hydrologiska instituts (SMHI) prognoser bedöms brandrisken att minska i skog och mark de kommande dygnen. Därmed faller också skälen för ett eldningsförbud.

Samråd har skett med Länsstyrelsen i Jönköpings län och samtliga kommuner i Jönköpings län samt Ydre kommun.

Fortsatta bedömningar och analyser av SMHI:s brandriskdata görs av brandingenjör i beredskap. Om brandrisken ökar väsentligt kan nytt eldningsförbud införas.

Mer information om eldningsförbud och regler för bränning finns på:

  • Aneby kommuns hemsida, www.aneby.se
  • Hemsida för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, www.msb.se
  • Hemsida för SMHI, www.smhi.se
  • Länsstyrelsen i Jönköpings län hemsida, www.lansstyrelsen.se/jonkoping

Information lämnas också på SOS Alarms telefonsvarare, 036-16 85 22.

I handläggningen av detta ärende, i vilket räddningschef Erik Linnå har beslutat, har brandingenjör i beredskap region Höglandet Henrik Nilsson deltagit som sakkunnig.

Räddningstjänsten Aneby Kommun

Erik Linnå

Räddningschef

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juli 2021