Nu kan du lämna synpunkter på förslag till nya avfallsföreskrifter

Överblick på kretsloppsgården.

Aneby Miljö & Vatten AB och Aneby kommun bjuder in till samråd om förslag på nya avfallsföreskrifter.

Aneby Miljö & Vatten AB och Aneby kommun har gemensamt tagit fram ett förslag till nya föreskrifter om avfallshantering i kommunen. Avfallsföreskrifterna är en del av kommunens renhållningsordning och anger hur avfall ska hanteras inom kommunen, samt reglerar vilket ansvar och vilka skyldigheter olika aktörer har.

Synpunkter

Synpunkter ska lämnas in skriftligt till Aneby Miljö & Vatten AB senast 30 september. Du skickar dem till amaq@aneby.se eller till Aneby Miljö & Vatten AB, Box 25, 578 21 Aneby.

Märk ditt meddelande med ”Synpunkter avfallsföreskrifter”.

Inkomna synpunkter sammanställs och kommenteras i en samrådsredogörelse, som ingår i underlaget till kommunfullmäktiges beslut om att anta reviderade avfallsföreskrifter.

Har du frågor eller vill ta del av handlingarna, besök sidan nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 september 2021