Medborgarundersökning

Illustrerad bild på en mans huvud.

Är du utvald? Tusen personer i Aneby kommun, från 18 år och äldre, har fått inbjudan att deltaga i en medborgarundersökning. Urvalet är helt och hållet slumpvis gjort. Det är SCB (Statistiska centralbyrån) som genomför detta på Aneby kommuns uppdrag. Aneby kommun genomför den här undersökningen vart fjärde år.

SCB:s medborgarundersökning mäter invånarnas uppfattning om hur det är att leva och bo i kommunen. Det finns även frågor om vilket inflytande invånarna upplever att de har. Undersökningen ger också svar på hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och annan värdefull vägledning för kommunens verksamheter.

De nya frågorna i undersökningen handlar om hur invånare upplever att kommunen arbetar för att förbättra integration och delaktighet. I undersökningen ställs även frågan: Upplever du att din kommun arbetar aktivt för att minska diskrimineringen i samhället?

Totalt är det 161 av landets 290 kommuner som deltar i undersökningen den här hösten. Du som deltar kan svara på enkäten antingen via webben eller genom att fylla i en pappersutgåva av frågebatteriet. Svaren ska vara inlämnade senast 3 november, och vi kan redan konstatera att några Anebybor varit snabba med att svara på utskicket som gjorts.

För Aneby kommuns del är det mycket värdefullt att vi får en hög svarsfrekvens. Då blir resultatet av undersökningen mycket bättre och ger en bra vägledning inför fortsatt arbete med de kommunala verksamheterna.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 september 2021