Torbjörn Jansson erbjuds tjänsten som ny kommundirektör

Torbjörn Jansson.

Kommunstyrelsen har beslutat att erbjuda Torbjörn Jansson tjänsten som kommundirektör i Aneby kommun. Första anställningsdag fastställs efter överenskommelse.

Under kommunstyrelsens sammanträde den 6 december beslutades att erbjuda Torbjörn Jansson tjänsten som kommunens nya kommundirektör. Beata Allen (C), Caroline von Wachenfeldt (M) och Arijana Jazic (S) är alla mycket nöjda med beslutet.

-Det känns väldigt bra att kommunstyrelsen nu har fattat beslut om att erbjuda Torbjörn Jansson tjänsten. Det är viktigt att fortsätta det goda förändring- och utvecklingsarbete som är påbörjat under Charlotte Johanssons tid och som har gett mycket fina resultat, säger Beata Allen, kommunstyrelsens ordförande.

Torbjörn Jansson fyller strax 52 år och bor i Huskvarna. Torbjörn är utbildad fritidsledare och grundskollärare och fick sitt första rektorsuppdrag år 2000 på Tenhults Naturbruksgymnasium. En tjänst som han hade i åtta år. Därefter arbetade Torbjörn som rektor vid Prolympia i Jönköping. 2010 påbörjade Torbjörn sin nuvarande anställning på AcadeMedia, ett utbildningsföretag med verksamhet i Sverige, Norge och Tyskland. Där har han haft olika roller i ledande befattningar.

Som kommundirektör blir Torbjörn den högste tjänstepersonen i kom­munens organisation. Det inne­bär att han är utsedd av kommun­styrelsen och har ansvar för att planera, leda och samordna all kommunal verksamhet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 december 2021