Viktig information avseende fakturering inom
äldre- och funktionshinderomsorg

Information kring fakturering inom äldre- och funktionshinderomsorg.

Information kring fakturering inom äldre- och funktionshinderomsorg.

I enlighet med tidigare utsänd information har Aneby kommun från och med 1 november 2021 bytt verksamhetssystem.

Införandet av nytt verksamhetssystem har överlag fungerat väl, det har dock uppstått en del problem vad det gäller framtagandet av underlag för avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorg. Sociala avdelningen har utifrån dessa omständigheter beslutat att senarelägga faktureringen som avser november månad 2021. Fakturan som avser november månads insatser och i förekommande fall andra kostnader såsom hyror av lägenhet, hjälpmedel etcetera kommer skickas tillsammans med fakturan för december, det vill säga i början av januari 2022.

Vidare kommer fakturorna för januari och februari 2022 hanteras på samma sätt, detta innebär att fakturering av dessa månader sker i början av mars 2022.

Vi beklagar det inträffade och hoppas på er förståelse.

Om det är något du undrar är du välkommen att kontakta våra avgiftshandläggare. Du når dem via kommunens växeltelefonnummer 0380–46100.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 december 2021