Miljöpristagare 2021

Grön bakgrund med texten miljöpris.

Året 2021 går miljöprisen till Tallbacka förskola och textilslöjden på Furulidskolan.

Nu har 2021 års miljöpristagare tilldelats sina pris av samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mats Hansson (M). I år fick Tallbacka förskola och Furulidskolans textilslöjd dela på priset.

Tallbacka förskola tilldelas priset med motiveringen:

Eleverna och personalen vid Tallbacka förskola tilldelas miljöpriset för att redan vid ung ålder utbildas i att ta ett stort miljöansvar. Personalen undervisar eleverna i grundläggande kunskap i miljö och sopsortering, och eleverna visar stort engagemang och intresse för frågorna. Genom lek och spel har barnen fått en fått ett gediget kunnande i sopsortering, och hjälper till att plocka skräp på skolgården och i närområdet. De deltar även i den lokala debatten om nedskräpning och miljötänkande, exempelvis genom att ställa ut sin ”sopkonst” och hjälpa andra verksamheter inom kommunen att källsortera sitt avfall.

Furulidskolans texttilslöjd tilldelas priset med motiveringen:

Furulidskolans textilslöjd tilldelas miljöpriset för det ständigt pågående miljöarbetet inom verksamheten. Pedagogerna pratar miljö vid varje lektion, och flera olika aspekter av miljöfrågan lyfts. Eleverna undervisas i hur olika material påverkar miljön, hur deras val och agerande påverkar miljön, samt hur textilindustrins utsläpp bidrar till miljöförstöring. Som en del av utbildningen så får eleverna ”återbruka” textilmaterial till nya plagg, som sedan visas upp på en catwalk och i sociala medier. Eleverna får redan vid tidig ålder lära sig att lappa och laga sina kläder.

Tallbacka förskola och Furulidskolans textilslöjd har visat ett stort ansvarstagande inom miljöfrågan, och ska därför dela på Aneby kommuns miljöpris 2021. Utdelning av prisen skedde på kommunfullmäktiges sammanträde den 13 december.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 december 2021