Förslag till Aneby kommuns nya naturreservat

En skogsstig.

Nu är förslaget till Aneby kommuns nya naturreservat klart, och du har möjlighet att lämna dina synpunkter.

Det är den kommunala marken i skogsområdet Furulid som föreslås ombildas till naturreservat. Handlingarna finns att läsa i kommunhusets reception samt på kommunens hemsida.

Synpunkter kan lämnas till den 7 februari 2022 via e-post samhallsbyggnad@aneby.se eller postadress Aneby kommun, Samhällsbyggnadsavdelningen, Box 53, 578 22 Aneby eller lämnas in till samhällsbyggnadsavdelningen i kommunhuset.

Bilagor

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 december 2021