Information gällande hemtjänstinsatser

4 händer som håller i varandra.

Insatserna inom hemtjänsten behöver prioriteras på grund av pandemin.

Med anledning av hög smittspridning av Coronavirus, har beslut tagits för att prioritera hemtjänstinsatser.

För att de personer som har livsnödvändiga insatser ska få hjälp, kommer hemtjänsten att prioritera sina besök. Från och med 24 januari 2022 är insatser så som städ, inköp där personal följer med brukaren och promenader/aktivering inställda. Detta innebär vidare att du som tar emot hjälp från hemtjänsten, inte kan garanteras att personalen kommer på ordinarie tider. Om du som brukare eller närstående kan ta ett större ansvar i vardagen eller inte vill ha dina insatser under en period, vänligen kontakta hemtjänsten på telefon 0380-461 65.

Smittspridningen är nu i en intensiv fas och prognosen är att den kommer att avta om några veckor. Dina insatser och besök kan då återupptas.

Vi beklagar att dessa åtgärder behöver tas till och hoppas på förståelse gällande det beslut som nu tagits. Var rädd och dig och varandra!

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 januari 2022